Co wynika z dialogu o nauczaniu historyka i plastyka z polonistą?

Horyzonty polonistyki

Na pytanie w tytule nasuwają się różne odpowiedzi: współpraca albo niezrozumienie, odmienny punkt widzenia, a może...

W szkole podstawowej, w której pracuję, ów dialog zakończył się kilkoma zrealizowanymi pomysłami i doprowadził do korelacji różnych przedmiotów. Słowniki definiują wyraz korelacja jako wzajemny związek, łączenie czy relację. 

POLECAMY

Przedstawiam Państwu nasze działania krok po kroku

Z perspektywy czasu zdałam sobie sprawę, jak ważne jest zrozumienie i wykorzystanie tego pojęcia w praktyce. 

1 krok: Jak to się zaczęło? 

Kilkanaście lat temu luźne rozmowy w pokoju nauczycielskim (m.in. o nierutynowym nauczaniu) skłoniły moją koleżankę polonistkę i mnie, historyka i plastyka, do rozmyślania, jak powinny wyglądać nasze lekcje. Zgodnie uznałyśmy, że warto, aby się uzupełniały. Czułyśmy, że trzeba połączyć siły, zwłaszcza że uczymy humanistycznych przedmiotów. Omawiamy na swoich lekcjach te same epoki! Eureka!

 

Co to jest korelacja w szkole

Korelację w szkole pojmuję jako związek różnorodnych przedmiotów. Ponadto jako wspólne działanie, czasem wielu nauczycieli, którzy chcą inaczej uczyć, zainteresować ucznia konkretnymi wiadomościami, wykształcić określony typ umiejętności, zrealizować cele dydaktyczne i wychowawcze. Wszystkim uczącym przyświeca główny cel – opanowanie przez uczniów treści podstawy programowej przy kształceniu określonych postaw uczniowskich. Natomiast uczniowie podczas procesu edukacyjnego potrafią wykorzystywać wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach, zaprezentować ją, współpracować w grupie. Wszyscy osiągamy sukces!

 

Właśnie w ten sposób wymyśliłyśmy inną niż typowa lekcja formę zapamiętywania treści programowych. Jako zagadnienie wybrałyśmy epokę renesansu, a jako formę – konkurs. Ustaliłyśmy zagadnienia, które chcemy utrwalić. Adresatami byli uczniowie klas szóstych. Regulamin konkursu przewidywał udział dziesięciu uczniów (po pięciu z każdej klasy). Chętnych uczniów do udziału w konkursie zawsze zgłaszało się więcej, stąd przeprowadzałyśmy w klasach test pytań o renesansie z następujących przedmiotów: język polski, historia, plastyka (historia sztuki). Drogą wstępnych eliminacji wybrałyśmy reprezentantów klas. Pozostali uczn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI