Wiecznie młoda, czyli Nowa Matura

Fakty i opinie

Polski w praktyce

O nowej maturze jedno można z pewnością powiedzieć: od ładnych paru lat jest wciąż „nowa”, a raczej „odnawiana”. Zmiany zapowiadano już u zarania reformy oświaty, tj. przed rokiem 1999. Działo się tak i dziać będzie w imię szukania optymalnej formuły egzaminu zewnętrznego w szkole ponadgimnazjalnej. Procedury zostawmy dyrektorom, a my, nauczyciele poloniści, skupmy się na trzech najważniejszych „naszych” kompetencjach: czytaniu ze zrozumieniem, pisaniu i mówieniu. Sądzę, że warto przyjrzeć się szczególnie czytaniu ze zrozumieniem, jako kompetencji niezwykle ważnej na egzaminach ze wszystkich nauczanych przedmiotów.

Nową formułę egzaminu maturalnego z języka polskiego szeroko omawia Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, opracowany przez CKE we współpracy z OKE. Od momentu publikacji w 2013 r. do dziś wydawnictwa edukacyjne, placówki ODN oraz CKE przygotowały szereg szkoleń, wykładów i warsztatów, instruujących polonistów, jak przygotować uczniów do nowej formuły egzaminu. 
W praktyce termin „nowa matura” oznacza w istocie szereg modyfikacji lub faktycznych zmian zarówno w ustnej, jak i pisemnej części egzaminu.

POLECAMY

Sprawdzian świadomości językowej

Sama struktura arkusza maturalnego nie ulega zmianie, natomiast test, który dotychczas był głównie sprawdzeniem poziomu rozumienia tekstu, w nowej formule staje się sprawdzianem świadomości językowej zdającego. 

W arkuszu znajdą się dwa teksty, do których sformułowanych zostanie 5 lub 7 zadań otwartych albo zamkniętych. Uczeń poproszony zostanie o wykonanie działań językowych na tekście, zatem ma za zadanie przekształcić tekst, np. streścić go, wskazać słowa klucze, zredagować zdania z tymi słowami, sformułować pytania odkrywające sensy tekstu, przenicować tekst, ułożyć plan za pomocą pytań (pytania nie mogą zmieniać sensu tekstu), cytować. 

Zdający, rozwiązując zadania, wykorzystuje również wiedzę z gramatyki...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI