Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wartości szlacheckie na podstawie Pana Tadeusza

Artykuły z czasopisma | 13 grudnia 2017 | NR 15
242

Temat lekcji: Tradycyjne wartości szlacheckie – czy nadal są ważne? Analiza wartości na podstawie fragmentu pierwszej księgi Pana Tadeusza A. Mickiewicza

Cel ogólny: 

Wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii

Cele szczegółowe : 

Uczeń
•     dokonuje selekcji wartości według własnych kryteriów,
•     uzasadnia swoje wybory,
•     ustala hierarchię wartości wspólną dla grupy,
•     rozpoznaje w tekście tradycyjne wartości szlacheckie,
•     porównuje je z własnym systemem wartości

Kształcone umiejętności:

 •     komunikacja na poziomie grupy i klasy,
•     podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
•     rozpoznawanie wartości w utworach oraz próba, ich oceny na tle własnego świata wartości

Metody, techniki 
i formy pracy:

 •     klasyczna problemowa (klasyfikacja wg E. Szloska),
•     aktywizująca – piramida priorytetów,
•     praca indywidualna i w grupach

Metody, techniki 
i formy pracy:

•     karty pracy (zadania 1–5) dla wszystkich uczniów,
•     fragment księgi pierwszej Pana Tadeusza A. Mickiewicza (załącznik 1)

Czas trwania zajęć:

90 minut

 

Wprowadzenie

Czas: 10 min.
Nawiązujemy z uczniami rozmowę na temat tego, co jest dla nich ważne w życiu. Prosimy, aby każdy uczeń wybrał trzy wartości, które ceni najbardziej (zadanie 1).

Badanie i przekształcenie
Czas: 20 min.
Uczniowie dobierają się w grupy (pozwalamy na koleżeński dobór grup) i wspólnie tworzą hierarchię wybranych przez siebie wartości (zadanie 2). Następnie zastanawiają się, co ma największy wpływ na kształtowanie świata wartości wśród młodzieży (zadanie 3).

Prezentacja
Czas: 15 min.
Sprawozdawcy prezentują wykonane przez grupę zadania, omawiają sposób dokonania wyboru i ustalenia hierarchii wartości oraz wpływu różnych czynników na kształtowanie świata wartości.

Badanie i przekształcenie
Czas: 15 min.
Zapisujemy temat lekcji. Głośno odczytujemy fragment księgi pierwszej Pana Tadeusza (załącznik 1) i pytamy uczniów, kto, komu i w jakiej sytuacji udziela „ważnej nauki o grzeczności”. W jakim znaczeniu narrator używa pojęcia grzeczność? Następnie polecamy wyszukanie w tekście fragmentów, w których bohaterowie mówią o tradycyjnych wartościach szlacheckich i sposobie ich kształtowania (zadanie 4).

Prezentacja
Czas: 5 min.
Sprawozdawca jednej z grup odczyt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy