Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wartości szlacheckie na podstawie Pana Tadeusza

Artykuły z czasopisma | 13 grudnia 2017 | NR 15
0 1454

Temat lekcji: Tradycyjne wartości szlacheckie – czy nadal są ważne? Analiza wartości na podstawie fragmentu pierwszej księgi Pana Tadeusza A. Mickiewicza

Cel ogólny: 

POLECAMY

Wspomaganie uczniów w procesie rozpoznawania i rozumienia wartości oraz w osobistym wysiłku tworzenia wewnętrznie akceptowanej ich hierarchii

Cele szczegółowe : 

Uczeń
•     dokonuje selekcji wartości według własnych kryteriów,
•     uzasadnia swoje wybory,
•     ustala hierarchię wartości wspólną dla grupy,
•     rozpoznaje w tekście tradycyjne wartości szlacheckie,
•     porównuje je z własnym systemem wartości

Kształcone umiejętności:

 •     komunikacja na poziomie grupy i klasy,
•     podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,
•     rozpoznawanie wartości w utworach oraz próba, ich oceny na tle własnego świata wartości

Metody, techniki 
i formy pracy:

 •     klasyczna problemowa (klasyfikacja wg E. Szloska),
•     aktywizująca – piramida priorytetów,
•     praca indywidualna i w grupach

Metody, techniki 
i formy pracy:

•     karty pracy (zadania 1–5) dla wszystkich uczniów,
•     fragment księgi pierwszej Pana Tadeusza A. Mickiewicza (załącznik 1)

Czas trwania zajęć:

90 minut

 

Wprowadzenie

Czas: 10 min.
Nawiązujemy z uczniami rozmowę na temat tego, co jest dla nich ważne w życiu. Prosimy, aby każdy uczeń wybrał trzy wartości, które ceni najbardziej (zadanie 1).

Badanie i przekształcenie
Czas: 20 min.
Uczniowie dobierają się w grupy (pozwalamy na koleżeński dobór grup) i wspólnie tworzą hierarchię wybranych przez siebie wartości (zadanie 2). Następnie zastanawiają się, co ma największy wpływ na kształtowanie świata wartości wśród młodzieży (zadanie 3).

Prezentacja
Czas: 15 min.
Sprawozdawcy prezentują wykonane przez grupę zadania, omawiają sposób dokonania wyboru i ustalenia hierarchii wartości oraz wpływu różnych czynników na kształtowanie świata wartości.

Badanie i przekształcenie
Czas: 15 min.
Zapisujemy temat lekcji. Głośno odczytujemy fragment księgi pierwszej Pana Tadeusza (załącznik 1) i pytamy uczniów, kto, komu i w jakiej sytuacji udziela „ważnej nauki o grzeczności”. W jakim znaczeniu narrator używa pojęcia grzeczność? Następnie polecamy wyszukanie w tekście fragmentów, w których bohaterowie mówią o tradycyjnych wartościach szlacheckich i sposobie ich kształtowania (zadanie 4).

Prezentacja
Czas: 5 min.
Sprawozdawca jednej z grup odczytuje rozwiązanie zadania, pozostali uzupełniają jego wypowiedź.

Przekształcanie
Czas: 10 min.
Uczniowie zastanawiają się, które z wartości szlacheckich mogliby umieścić na swojej piramidzie wartości (zadanie 5).

Prezentacja
Czas: 10 min.
Sprawozdawcy odczytująś rozwiązanie zadania. Uczniowie porównują i komentują dokonane wybory.

Podsumowanie
Czas: 5 min.
Podsumowujemy lekcję i zadajemy pracę domową.

Zadania dla ucznia

Zastanów się, jakie wartości są dla ciebie ważne w życiu. Wybierz trzy, które najbardziej cenisz i zapisz je poniżej. 

zdobycie uznania innych ludzi, samodzielność, szacunek do samego siebie, szacunek do innych, bezpieczeństwo, stabilizacja, ciekawa praca, praca w zespole, odpowiedzialność, przyjaźń, możliwość rozwoju, wiedza, mądrość, wiara, siła, odwaga, kreatywność, dobre maniery, honor, posłuszeństwo, uczciwość, bogactwo, wpływy, władza nad innymi, miłość, sukces, rodzina, niezależność, poczucie własnej godności, wygląd zewnętrzny, patriotyzm, ogłada towarzyska, grzeczność, powodzenie u płci przeciwnej


1.    ..................................................................................................................................................................................................................
2.    ..................................................................................................................................................................................................................
3.    ..................................................................................................................................................................................................................

■    Porównajcie i przedyskutujcie w grupie wybrane przez siebie wartości. Ustalcie wspólną dla całej grupy listę sześciu wartości, uszeregujcie je według ważności i zapiszcie w odpowiednich miejscach piramidy priorytetów.

 

■    Kto ma największy wpływ na kształtowanie waszego świata wartości? Uszeregujcie podane niżej czynniki od najważniejszego do najmniej ważnego i zapiszcie w odpowiedn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy