Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

15 grudnia 2017

NR 18 (Maj 2017)

Powieść to rodzaj filmu
Część 2

0 693

W poprzednim numerze omówiłem dwa sposoby na przykucie uwagi czytelników: ostre cięcia i mikrozwroty. Teraz chciałbym poruszyć kolejny sposób, którego celem jest skuteczne odwołanie się do potrzeb odbiorcy uzależnionego od obrazów. Nazwijmy go tak: pisanie kamerą.

Autor prowadzi narrację tak, jakby operował kamerą, dzięki czemu w czasie lektury łatwo możemy zwizualizować sobie treść i odnieść wrażenie, że oglądamy film albo serial.

POLECAMY

Siergiej Eisenstein czyta Puszkina

Eisenstein to radziecki reżyser, który uprzytomnił mi jako pierwszy, że romantyczni poeci byli znakomitymi filmowcami – w zakresie scenografii, oświetlenia, dźwięku, operowania kamerą, montażu itd. Przedmiotem jego inspirujących analiz była między innymi twórczość Aleksandra Puszkina.

„Zdumiewająca jest u niego selekcja detali – czytamy w jednym z esejów. – Zdumiewająca ich charakterystyka ujęta w kolejnych kadrach; ściślej mówiąc – jeśli pisze on zdanie, to wiadomo, czy ramka obrazu-kadru odcina nogi człowieka, czy odcina jego ręce, jeśli zaś ręce są ukazane, wiadomo również, jak się zachowują. Można nie widzieć ramek kadru, ale są dane, według których można je odróżnić” [podkreślenia moje – M. L.].

Pójdźmy zatem tropem, z którego wynika, że Puszkin w trakcie literackiej roboty z sukcesem używa poetyki planów filmowych.

„Weźmy jeden fragment Połtawy” – zachęca nas Eisenstein. – Króciutki, lecz niezmiernie charakterystyczny! Mianowicie – ucieczkę Marii”.

Oto ów fragment.

„I nikt nie wiedział, jak i kiedy / zniknęła. Tylko rybak jeden / Słyszał w tę noc tętent rumaka, / Kobiecy szept i głos Kozaka, (…)”.

Komentarz: „Wyrażono tu absolutnie wszystko, co jest potrzebne, przy czym mamy tylko trzy dźwięki: tętent rumaka, kobiecy szept i głos Kozaka”.

Dalej cytuje Eisenstein następujący dwuwers: „I wczesnym rankiem podków osiem / Widziano odciśnięte w rosie”.

Teraz pojawia się bardziej rozbudowany komentarz: „Ten mały urywek w pełni ilustruje ucieczkę i porwanie Marii, przy czym najpierw zdarzenie to akcentują tylko trzy dźwięki, a dopiero potem rezultat. Mamy rosę na łące, sugerującą wczesny ranek oraz ‘ślad ośmiu podków’, a więc nic innego jak zbliżenie filmowe. Jest wzór najwyższej „lapidarności”.

Wniosek? Wszystko jest tu precyzyjnie obliczone, a efektem są wyraziste, logiczne, przemawiające do wyobraźni sekwencje.

Puszkin jako szwenkier

Zobaczmy teraz, jak pracuje kamera Puszkina.

Oto kolejny fragment Połtawy, który podzieliłem na odrębne jednostki według zaleceń Eisensteina; każda jednostka stanowi osobne ujęcie:

„[1] Wtedy to rozległ się natchniony / Głos Piotra niby łoskot grzmotu: / ‘Do dzieła, z Bogiem!’ [2] i z namiotu / Ulubieńcami otoczony / [3] Wychodzi Piotr. [4] Jego źrenice / Goreją. [5] Jego twarz straszliwa. / [6] Ruchy gwałtowne. On porywa, / [7] Piękny jak boże błyskawice. [8] Idzie. [9] Straż konia mu przywodzi. / [10] Koń rączy, wierny, grzywę wichrzy. / [11] Wyroczny ogień dział zwietrzywszy, / Drży. [12] I ślepiami wokół wodzi, / 13] I mknie w kurzawie w zamęt tłumny, / Ze wspaniałego jeźdźca dumny”.

Swoją analizę zaczyna Eisenstein od pochwalnego okrzyku: „Jakże dokładnie pokazano tu wszystkie plany, wszystkie sceny!”. Potem następuje odszyfrowanie poszczególnych planów.
[1–2] – „A więc – namiot, krąg ludzi i rozlegający się z namiotu głos, czyli wprowadzenie najpierw dźwiękowe”; „Ktoś wychodzi ze środka tłumu, ale kto – jeszcze nie wiadomo”.
[3] – „Piotr na tle ulubieńców, którzy go otaczają. I natychmiast następuje krótka charakterystyka Piotra”;
[4] – „wycinek twarzy”; 
[5] – „zbliżenie obejmuje całą twarz”;
[6] – „niewątpliwe, że pokazana jest cała postać”;
[7] – „mamy tu kadr obrazowy z wkomponowaną ruchliwą postacią Piotra. Stoi, jak chmura niosąca burzę, a po tym obrazie idzie następujące słowo: idzie”;
[8] – „co oznacza, że po wyjściu z namiotu przystanął, potem odwrócił się i w tym gwałtownym ruchu mamy ilustrację ‘bożej błyskawicy’”.
[9] – „bardzo dokładny plan”; 
[10] – „zbliżenie”;
[11] – „prawdopodobnie mamy tu dygresję przypominającą o boju, jeśli zaś dźwięk – to jest on zaakcentowany gwałtownie, bo koń drży”.
[12] – „wyraźnie widzimy, co się w tej chwil...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy