Scenariusz lekcji do filmu Pokot

(reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik)

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Temat zajęć Wyzwania współczesnego świata: przeciw eksploatacji zwierząt
Czas realizacji 4 godziny lekcyjne1
Grupa wiekowa szkoły ponadpodstawowe
Zagadnienia 
edukacyjne
 • Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland – ważne nazwiska dla polskiej kultury.
 • Gatunkowe konwencje Pokotu.
 • Hiperbola i groteska, czyli czy możemy wierzyć w świat Pokotu?
 • Zezwierzęcenie, bestia i ryj, czyli językowe obrazy zwierząt.
 • Pieśń słoneczna św. Franciszka i Pokot – religijna i świecka wizja zgodnej koegzystencji ludzi i (innych) zwierząt.
 • Ryby głosu nie mają? Animal studies, czyli najnowsze perspektywy w humanistyce
Cele operacyjne uczeń/uczennica:
 • dokonuje analizy i interpretacji filmu fabularnego,
 • dostrzega w filmie różne konwencje gatunkowe (thriller, kryminał, utopia),
 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki, religijny, publicystyczny oraz prawny,
 • rozpoznaje w filmie groteskę i hiperbolę,
 • analizuje różnice stylistyczne między synonimami,
 • podejmuje refleksję nad celowym z perspektywy światopoglądowej kształtowaniem języka,
 • pisze rozprawkę,
 • porównuje wizję relacji człowiek–zwierzę w różnych paradygmatach (animal studies oraz chrześcijańskiej)
Formy i metody pracy praca zbiorowa jednolita, praca indywidualna jednolita, praca grupowa zróżnicowana; burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, dyskusja problemowa.
Pomoce dydaktyczne: 
 • zwiastun kinowy Pokotu (dostępny na https://www.youtube.com/watch?v=78hSndBI67Q),
 • kserokopie Pieśni słonecznej św. Franciszka oraz fragmentu Księgi Rodzaju (zał. 1),
 • karta pracy (zał. 2.),
 • fragmenty felietonu D. Gzyry (zał. 3.)

 

POLECAMY

Przebieg zajęć


TEMAT 1: Poważne gry (konwencjami) w Pokocie.

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI