Autor: Magdalena Bednarek

Absolwentka poznańskiej polonistyki. Tytuł doktora uzyskała w 2010 na podstawie pracy Małe formy narracyjne w przestrzeni genologicznej. Literatura polska 1945–1989. W latach 2009–2010 realizowała grant promotorski kierowany przez prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską. W latach 2010–2011 uczestniczyła w projekcie grantowym E-LOCAL. Autorka książki Mikrokosmos literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie polskiej lat 1945–1989. Laureatka I Nagrody Konkursu im. Konrada i Marty Górskich (2011). Publikuje w takich czasopismach, jak: „Porównania”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Przestrzenie Teorii”, „Ha!art”, „Czas Kultury”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół krytyki feministycznej, powieści inicjacyjnej, związków literatury i sztuk plastycznych. Wielbicielka prozy Jeanette Winterson i małych rudych kundelków.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie