Scenariusz lekcji do filmu Jackie (reż. Pablo Larraín)

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Grupa wiekowa Szkoły ponadpodstawowe
Czas realizacji  Trzy godziny lekcyjne
Cele

Uczeń/uczennica: 

POLECAMY

 • analizuje i interpretuje tekst kultury, uwzględniając kontekst historyczny, gatunkowy oraz kompozycję,
 • czyta ze zrozumieniem fragmenty książki publicystycznej,
 • analizuje mechanizmy konstruowania i obiegu informacji w przestrzeni cyfrowej, posługując się ze zrozumieniem takimi pojęciami, jak postprawda, fake news, teoria spiskowa, bańka informacyjna,
 • pisze rozprawkę
Pomoce dydaktyczne 
 • dostęp do strony internetowej za pośrednictwem osobistych komputerów lub rzutnika i ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=38cpBFt6DIg,
 • lista zadań dla grup (załącznik 1),
 • fragment książki Matthew d’Ancony, Postprawda, przeł. K. Zdunkiewicz, Warszawa 2018, s. 14–16 (załącznik 2),
 • karta pracy do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem (załącznik 3),
 • lista podobieństw między Abrahamem Lincolnem a Johnem F. Kennedym (załącznik 4)
Formy i metody pracy     Praca zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, grupowa zróżnicowana; heureza, ćwiczenia praktyczne

 

Przebieg zajęć

Lekcja pierwsza i druga

1. Po projekcji filmu nauczyciel inicjuje swobodną rozmowę, pytając o wrażenia uczniów. Czy film im się podobał? [5 min]

2. Następnie pyta o przynależność gatunkową Jackie. Czy był to film biograficzny? Psychologiczny? Dramat? 

Uczniowie mogą wskazywać na autentyczność postaci bohaterki, zamachu na JFK. 

Co jeszcze buduje prawdziwość opowieści filmowej? 

 • Można wspomnieć o charakteryzacji aktorów, kostiumach, scenografii, wykorzystaniu czarno-białej taśmy. Nauczyciel może też zwrócić uwagę na użycie autentycznych nagrań, kopiowanie ujęć z filmu dokumentalnego A Tour of the White House with Mrs. Jackie Kennedy (warto pokazać zestawienie ujęć dostępne w internecie: https://www.youtube.com/watch?v=38cpBFt6DIg), zdubbingowanie Caspara Phillipsona, odgrywającego JFK, nagraniem głosu prezydenta USA.

Jaki cel mają wszystkie te zabiegi?

 • Dzięki budowaniu podobieństwa aktorów i miejsc do postaci i miejsc historycznych, odtwarzaniu tylko dobrze znanych faktów, kopiowaniu znanych materiałów ikonograficznych film ma być odbierany jako opowieść biograficzna, przekazująca prawdę. [10 min]

3. Następnie nauczyciel kieruje rozmowę na dramatyczny i kompozycyjny wymiar filmu. Zwraca uwagę, że autentyczne są okoliczności snucia narracji – Jackie Kennedy rzeczywiście kilka dni po śmierci męża udzieliła wywiadu Theodorowi H. White'owi, który stał się podstawą dla artykułu, opublikowanego w „Life Magazine”. Notatki White’a z tego spotkania obejmują 34 strony; artykuł ma 2 strony. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę, że White był bardzo szanowanym i nagradzanym dziennikarzem politycznym (m.in. prestiżową N...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI