Gdy wyjście za próg może zmienić życie. O małych i dużych podróżach w tekstach kultury

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Grupa wiekowa Szkoła podstawowa, klasy IV–VIII
Przedmiot Język polski
Zagadnienia edukacyjne
 • Motyw podróży – nie tylko w literaturze.
 • Wartość podróżowania. Co zyskujemy, przekraczając próg?
 • Co było dalej? Tworzymy opowiadanie!
Realizacja podstawy programowej „Mówienie i pisanie. Uczeń:
tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: (…) opowiadanie (…); Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń:
określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;
wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych (…);
Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
interpretuje dzieła sztuki (…)”. 
Cele Uczeń/uczennica: 
 • doskonali głośną lekturę tekstu literackiego,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • interpretuje teksty literackie oraz dzieło malarskie,
 • swobodnie się wypowiada, odwołując się do własnych doświadczeń,
 • pisze twórcze opowiadanie fantastyczne.
Formy i metody pracy Praca zbiorowa i samodzielna jednolita
Pomoce dydaktyczne
 • jak największa ozdobna koperta z wiadomością: „Wyjście za próg może zmienić życie”, 
 • koperta z tekstem literackim (załącznik 1),
 • koperta A4 z kopiami tekstu (załącznik 2),
Wskazówka: warto zadbać o atrakcyjność kopert i wiadomości – by były kolorowe, ozdobne lub zaskakująco duże lub małe.
 • koperta zawierająca zadan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI