Scenariusz lekcji do filmu Pokot

(reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik)

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Temat zajęć   Wyzwania współczesnego świata: przeciw eksploatacji zwierząt
Grupa wiekowa Szkoła ponadpodstawowa
Czas realizacji Cztery godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
 • Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland – ważne nazwiska dla polskiej kultury.
 • Gatunkowe konwencje Pokotu.
 • Hiperbola i groteska – czy możemy wierzyć w świat Pokotu?
 • Zezwierzęcenie, bestia i ryj, czyli językowe obrazy zwierząt.
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu i Pokot – religijna i świecka wizja zgodnej koegzystencji ludzi i (innych) zwierząt.
 • Ryby głosu nie mają? Animalstudies, czyli najnowsze perspektywy w humanistyce
Cele   Uczeń/uczennica:
 • dokonuje analizy i interpretacji filmu fabularnego,
 • dostrzega w filmie różne konwencje gatunkowe (thriller, kryminał, utopia),
 • czyta ze zrozumieniem tekst literacki, religijny, publicystyczny oraz prawny,
 • rozpoznaje w filmie groteskę i hiperbolę,
 • analizuje różnice stylistyczne między synonimami,
 • podejmuje refleksję nad celowym z perspektywy światopoglądowej kształtowaniem języka,
 • pisze rozprawkę,
 • porównuje wizję relacji człowiek – zwierzę w różnych paradygmatach (animal studies oraz chrześcijańskiej)
Formy i metody pracy Praca zbiorowa jednolita, praca indywidualna jednolita, praca grupowa zróżnicowana; burza mózgów; ćwiczenia praktyczne; dyskusja problemowa
Pomoce dydaktyczne
 • zwiastun kinowy Pokotu (dostępny na //www.youtube.com/watch?v=78hSndBI67Q),
 • kserokopie Pieśni słonecznej św. Franciszka oraz fragmentu Księgi Rodzaju (zał. 1),
 • karta pracy (zał. 2)
 • fragmenty felietonu Dariusza Gzyry, W poszukiwaniu niewinnego języka, 
//krytykapolityczna.pl/kraj/gzyra-w-poszukiwaniu-niewinnego-jezyka/ 

* Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

POLECAMY

 

Przebieg zajęć

TEMAT 1: Poważne gry (konwencjami) w Pokocie (dwie godziny lekcyjne)
Przygotowanie do lekcji: uczniowie podzieleni na dwie grupy mają za zadanie zgromadzić jak najwięcej informacji o Agnieszce Holland oraz Oldze Tokarczuk.

 • Prezentacja zadania domowego: w formie mapy myśli uczniowie zapisują na tablicy informacje, które zgromadzili o Agnieszce Holland. Czy coś łączy obie twórczynie? Jakiego rodzaju twórczości można się po nich spodziewać? Uczniowie m...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI