Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

27 listopada 2018

NR 27 (Listopad 2018)

Scenariusz lekcji do filmu Balerina
(reż. Eric Summer, Éric Warin)

0 666
Temat zajęć Pasja i ciężka praca. Filmowa lekcja spełniania marzeń
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy I–III
Zagadnienia edukacyjne
 • Co to marzenie i co z nim zrobić? Drogowskazy do spełnienia marzeń.
 • Czym zajmują się moi rodzice? Co ja chciał(a)bym robić w przyszłości? Różne zawody i ich charakterystyka.
 • Moje własne dzieło, mój własny wynalazek.
 • Osoby, które spełniły swoje marzenie. Kto jest dla nas wzorem do naśladowania?
 • Motywacje filmowych postaci: do czego dąży każdy z bohaterów?
 • Kiedy marzenia się nie spełniają: skąd biorą się filmowe „czarne charaktery”?
Cele

Po lekcji uczeń/uczennica:

POLECAMY

 • opowie fabułę obejrzanego filmu,
 • opowie, jaka była Kamila i Felicja oraz Wiktor, jakie mieli cechy charakteru,
 • wymieni i zapisze cechy bohaterów,
 • powie, czym jest marzenie, poda przykłady marzeń dzieci i dorosłych,
 • opisze/narysuje swoje marzenie,
 • powie, jaki zawód wykonują jego rodzice
Formy i metody pracy
 • rozmowa,
 • burza mózgów,
 • praca plastyczna,
 • praca zbiorowa,
 • praca grupowa,
 • praca samodzielna
Pomoce dydaktyczne
 • wydrukowane załączniki,
 • słoik/skrzynka marzeń,
 • karteczki do zapisania/narysowania swoich marzeń,
 • kartka A3 lub arkusz szarego papieru,
 • sznurek i klamerki

Przebieg zajęć

 • Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami zajęć.
 • Klasa streszcza film. Uczniowie opowiadają, o kim był film i co się w nim działo, jakie przygody miała Felicja.
 • Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniami w kręgu, zadając pytania pomocnicze:
  • Jaka była Felicja, a jaka Kamila? 
  • Jakie miały cechy charakteru?
  • Jakie cechy charakteru miał Wiktor? 

Uczniowie samodzielnie zapisują wybrane cechy charakteru na plakacie z postaciami z filmu (załącznik nr 1) lub też nauczyciel zapisuje to, co powiedzą uczniowie. Nauczyciel może podpowiadać uczniom, jakie są cechy charakteru i co one oznaczają. Zapisane zostają te pozytywne i te negatywne cechy; można użyć dwóch kolorów pisaków przy podziale cech na pozytywne i negatywne. W starszych klasach uczniowie mogą pracować w trzech grupach (każda grupa opracowuje wtedy innego bohatera) i przedstawić swoje cechy pozostałym uczniom.

 • Nauczyciel kontynuuje rozmowę z uczniami, pytając:
  • Co to jest marzenie? 
  • Jakie marzenie miała Felicja? 
  • Jakie marzenie miała Kamila? 
  • O czym marzył  Wiktor?
  • O czym mogą marz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy