Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

15 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Scenariusz lekcji do filmu Wszyscy albo nikt

0 233
Temat zajęć    

Wyzwania współczesnego świata: spotkania kultur

Grupa wiekowa 

Szkoła podstawowa

Czas realizacji  

1-2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne:
 • Stereotypy, rasizm i ksenofobia – skąd się biorą i do czego prowadzą?
 • Multi-kulti – co tak naprawdę oznacza? 
 • Migracje, asymilacja, tożsamość – problemy z nimi związane.
 • Europa kultur i tradycji – krótki rekonesans.
 • Dramat? Komedia? Przynależność gatunkowa filmu Wszyscy albo nikt.
Cele operacyjne

Uczeń/uczennica:

 • rozumie mechanizmy powstawania stereotypów i ich niebezpieczny charakter,
 • dokonuje charakterystyki bohatera filmowego,
 • dostrzega w filmie problemy związane z wielokulturowością,
 • podejmuje refleksję nad złożonym fenomenem emigracji,
 • rozpoznaje w filmie elementy gatunkowe
Formy i metody pracy 
 • burza mózgów, 
 • pogadanka, 
 • cztery kąty, 
 • metaplan, 
 • praca w grupach

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Hibat – uchodźca: dwie burze mózgów 

    
Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów burzę mózgów – w dwóch etapach. Za pierwszym razem zapisuje na tablicy słowo: „IMIGRANT” lub „UCHODŹCA” i prosi uczniów o podanie najsilniejszych skojarzeń związanych z tym słowem. 
 

 Wśród uczniowskich skojarzeń mogą dominować pejoratywne lub wręcz rasistowskie określenia, dające wyraz stereotypowym uprzedzeniom wobec imigrantów/uchodźców. Jednak na dalszym etapie nauczyciel prosi klasę o podanie skojarzeń i odczuć względem filmowego bohatera – Hibata Tabiba. 
 

Z wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że tym razem uczniowskie wrażenia na temat filmowej postaci okażą się na wskroś pozytywne (dzięki ćwiczeniu powstanie też zbiorowa charakterystyka bohatera). Nauczyciel w kolejnym kroku konfrontuje uczniów z pytaniem: Dlaczego między kolejnymi dwoma burzami mózgów w tej samej grupie wystąpiły tak duże różnice, jeśli filmowy Hibat Tabib (tak jak jego najbliższa rodzina: żona, syn, rodzice i teściowie) to imigrant i uchodźca?

Title

Ćwiczenie – na żywym organizmie danej grupy – ma ukazać, w jak niebezpieczny sposób działają stereotypy i skąd bierze się łatwość w ich formułowaniu. Nauczyciel podczas moderowanej dyskusji powinien zwrócić szczególną uwagę na czynniki sprzyjające powstawaniu i powielaniu stereotypów, takie jak:

 •  strach (np. odczuwany wobec inności, obcości),
 • niewiedza i ignorancja (np. nieznajomość historii i kultury danego państwa, narodu, grupy wyznaniowej itd.),
 • bezimienność (gdy stereotyp przyjmuje twarz konkretnego człowieka, zaczynamy od niego abstrahować i rozumieć jego zgubność),
 • przekazy medialne (np. kreowanie negatywnego wizerunku uchodźcy w polskich mediach w ściśle określonych ideologicznych i politycznych celach).

  Warto przy tym oczywiście zauważyć, że stereotypy same w sobie nie są niczym złym lub szczególnie wyjątkowym. Dzieje się jednak gorzej, gdy dotyczą mniejszości oraz grup narażonych na dyskryminację oraz gdy składają się z samych negatywnych cech. Tego rodzaju stereotypy są często wykorzystywane przez ideologie (w praktyce np. populistyczne partie i przewodzących im demagogów). Szczególnym przypadkiem złowrogiej ideologii jest rasim, czyli zespół poglądów, według których istnieją wrodzone i nieprzekraczalne, „naturalne” różnice między grupami ludzkimi w zależności od ich koloru skóry i etniczności (pochodzenia). Rasizmem można także nazwać podobne nastawienie w stosunku do ludzi o innej kulturze czy religii (mówimy wtedy o rasizmie k...

  Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

  Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
  Sprawdź

  Przypisy