Scenariusz lekcji do filmu Wszyscy albo nikt

Akademia rozwoju nauczyciela
Temat zajęć    

Wyzwania współczesnego świata: spotkania kultur

POLECAMY

Grupa wiekowa 

Szkoła podstawowa

Czas realizacji  

1-2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne:
 • Stereotypy, rasizm i ksenofobia – skąd się biorą i do czego prowadzą?
 • Multi-kulti – co tak naprawdę oznacza? 
 • Migracje, asymilacja, tożsamość – problemy z nimi związane.
 • Europa kultur i tradycji – krótki rekonesans.
 • Dramat? Komedia? Przynależność gatunkowa filmu Wszyscy albo nikt.
Cele operacyjne

Uczeń/uczennica:

 • rozumie mechanizmy powstawania stereotypów i ich niebezpieczny charakter,
 • dokonuje charakterystyki bohatera filmowego,
 • dostrzega w filmie problemy związane z wielokulturowością,
 • podejmuje refleksję nad złożonym fenomenem emigracji,
 • rozpoznaje w filmie elementy gatunkowe
Formy i metody pracy 
 • burza mózgów, 
 • pogadanka, 
 • cztery kąty, 
 • metaplan, 
 • praca w grupach

Przebieg zajęć

Lekcja 1.

 • Hibat – uchodźca: dwie burze mózgów 

    
Nauczyciel przeprowadza wśród uczniów burzę mózgów – w dwóch etapach. Za pierwszym razem zapisuje na tablicy słowo: „IMIGRANT” lub „UCHODŹCA” i prosi uczniów o podanie najsilniejszych skojarzeń związanych z tym słowem. 
 

 Wś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI