Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

18 grudnia 2017

NR 19 (Lipiec 2017)

Przejawy milczenia w literaturze

0 1146

Temat:

POLECAMY

Między milczeniem a ciszą, czyli o dwóch sonetach Adama Mickiewicza.

Cele dydaktyczne:

 • zapoznanie uczniów z cechami wspólnymi i różnicami pomiędzy milczeniem a ciszą,
 • umiejętne posługiwanie się terminami wchodzącymi w skład schematu aktu     komunikacyjnego Jacobsona,
 • umieszczenie Sonetów krymskich Mickiewicza w kontekście biograficznym,
 • poprawna interpretacja podanych wierszy poety,
 • umiejętne wyszukiwanie treści w wierszach,
 • wyciąganie i konkretyzowanie poprawnych wniosków.

Metody i techniki nauczania:

 • heureza,
 • dyskusja,
 • indywidualna i grupowa praca z tekstem.

Materiały dydaktyczne:

Teksty sonetów Mickiewicza Stepy akermańskie oraz Cisza morska.

Czas trwania:

Dwie godziny lekcyjne.

 

Przebieg lekcji

Z oczywistych względów lekcję tę najlepiej przeprowadzić w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, podczas cyklu zajęć poświeconych poezji Adama Mickiewicza. Uczniowie powinni zapoznać się wcześniej z elementami biografii poety, która wyjątkowo często znajdowała odbicie w jego twórczości. Otwierająca rozważania na temat sonetów notatka (kontekst biograficzny), którą uczniowie przygotowaliby wcześniej w domu, powinna zawierać następujące informacje: 

W roku 1824 Mickiewicz został skazany po wykryciu organizacji filomackich 
na zesłanie do Rosji i nigdy miał już nie powrócić na rodzinną Litwę. Był wówczas 
w Odessie i w Moskwie, a latem 1825 roku odbył wycieczkę na Krym. Kontakt z egzotycznym Wschodem, 
zachwyt pejzażem, kulturą i historią tego rejonu zainspirowały Mickiewicza, 
który w cyklu osiemnastu sonetów opisał wrażenia z pobytu na Krymie. 

Wstępna faza lekcji

Nauczyciel przeprowadza krótką moderowaną rozmowę na temat dwóch zapisanych w temacie lekcji wartości – milczenia i ciszy. Uczniom, rzecz jasna, należy zwrócić uwagę na cechy wspólne milczenia i ciszy oraz na to, co je różni. Najlepiej posiłkować się podanymi pytaniami, które można dowolnie modyfikować: 

 • Co łączy milczenie i ciszę?
 • Kto lub co może milczeć?
 • Kto lub co może zachowywać ciszę?
 • Czy milczenie jest elementem komunikacji?
 • Co poddaje się interpretacji – cisza czy milczenie?

W celu wzbogacenia rozmowy nauczyciel może poprosić o rozpoznanie następujących sytuacji komunikacyjnych związanych 
z tematem oraz o próbę ich zinterpretowania:

 • Hiob mówił do Boga, a Bóg milczał.
 • Po koncercie salę wypełniła cisza.
 • Dziecko zasnęło i całe popołudnie było cicho.
 • Przesłuchiwany mężczyzna milczał uparcie. 

Pierwszą część lekcji należy podsumować następującymi wnioskami: 

Milczenie za każdym razem związane jest z komunikacją, gdyż świadome milczenie staje się formą 
przekazywania pewnych treści. Natomiast cisza to nieobecność jakichkolwiek dźwięków. 
W milczeniu znajdziemy ciszę, ale występuje również możliwość mowy. Cisza jest nieokreślona, 
milczenie ma swojego „nadawcę”. 

Wnioski te mogą być sporządzone przez samych uczniów w formie notatki lub mogą być skonkretyzowane wspólnie z nauczycielem.

(Opcjonalnie można przywołać na tym etapie lekcji schemat aktu komunikacyjnego Jacobsona i zwrócić uwagę na miejsce ciszy/milczenia w kontekście tego schematu.)

Główną część lekcji należy rozpocząć od lektury podanych sonetów Mickiewicza. W przypadku tego tematu należy zwrócić uwagę uczniów na interesujące nas zagadnienia. Nie należy skupiać się na elementach tradycyjnie w przypadku tych utworów omawianych, na środkach stylistycznych, plastyczności obrazów itd. Rozważania dotyczące formy oraz środków poetyckich należy podjąć przy innej okazji.

Podzieleni na niewielkie grupy uczniowie otrzymują teksty obu wierszy i dostają czas na ich przeczytanie. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na to, by druga (uważniejsza już) lektura wierszy skupiona była na wyłuskaniu z treści utworów tych fragmentów, w których odbijają się problemy sygnalizowane przez temat lekcji.

Najpraktyczniej jest pozwolić uczniom podkreślić na przygotowanych dla nich kopiach wierszy właściwe partie. Są to odpowiednio:

Stójmy! – Jak cicho! – Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiéj ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła!

ze Stepów akermańskich

 

oraz cytat: 

O morze! pośród twoich wesołych żyjątek
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długiemi wywija ramiony.
                        
O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia w niem szpony.

z Ciszy morskiej

 

Do pierwszego fragmentu uczniowie otrzymują zestaw następujących pytań, na które mają odpowiedzieć w czasie grupowej fazy pracy. 

 • Czy we fragmencie sonetu mamy do czynienia z ciszą, z milczeniem, czy z obiema wartościami?
 • Kto lub co milczy w tym tekście? 
 • Czy jest to milczenie celowe? Jeżeli tak, jak milczenie to świadczy o „nadawcach” milczenia?
 • Jak „odbiorca” milczenia na nie reaguje?

Do drugiego fragmentu zadane są następujące pytania:

 • Jaka jest przyczyna opisanej ciszy?
 • Jaki paradoks można dostrzec w znalezi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy