Poloniści o maturze

Horyzonty polonistyki

Za nami trzecia już matura w nowej formule. Jak podano w informatorze egzaminacyjnym, podstawowym założeniem zmian dotyczących egzaminu pisemnego z języka polskiego było podkreślenie znaczenia umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów, jako jednej z kluczowych kompetencji, bez której trudno świadomie uczestniczyć w świecie kultury. Część testowa egzaminu pisemnego miała przy tym sprawdzać przede wszystkim świadomość językową maturzystów oraz ich umiejętności dotyczące wykonywania operacji na tekstach, a podczas części drugiej, polegającej na napisaniu wypracowania,ocenie miała podlegać umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej w formie rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Warto zaznaczyć, że założenia zespołu, który zaprojektował zmodyfikowany egzamin maturalny to jedno, a praktyka egzaminacyjna dotycząca arkuszy opracowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – drugie. Tak czy inaczej, zasady nowego egzaminu utrwaliły się już w świadomości uczniów i nauczycieli, którzy w tym roku zakończyli pełen, trzyletni cykl przygotowania do matury.

POLECAMY

Ważną częścią procesu wprowadzania zmian jest etap ewaluacji, który umożliwia wnioskowanie o efektach realizowanych działań – w tym przypadku przede wszystkim o tym, jak zmieniona matura jest postrzegana przez nauczycieli oraz w jaki sposób wpływa na ich decyzje i działania dydaktyczne. Aby przyjrzeć się tym kwestiom, w listopadzie 2017 roku przeprowadziliśmy badanie, w którym uczestniczyli poloniści z 12 szkół w pięciu województwach. Taka próba nie jest oczywiście reprezentatywna dla ogółu nauczycieli języka polskiego, więc wyników badania nie należy uogólniać. Można je natomiast traktować jako informacje o charakterze eksperckim – większość badanych stanowili nauczyciele z dużym doświadczeniem (staż powyżej 20 lat), którzy przygotowywali bądź przygotowują uczniów do matury w latach: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Narzędziem badawczym była pisemna ankieta składająca się z dziewięciu pytań należących do trzech obszarów: diagnostyczna wartość matury, wpływ egzaminu na nauczanie, możliwości ulepszenia egzaminu.

Część testowa egzaminu

Test jest pierwszą i obowiązkową częścią arkusza maturalnego. Sprawdza, przynajmniej w założeniu, rozumienie tekstu na trzech poziomach: znaczeń, struktury i komunikacji. Ponadto zadania testowe mogą dotyczyć umiejętności wykonywania działań na tekście oraz świadomości językowej zdającego. Zadaliśmy polonistom pytanie o diagnostyczną skuteczność takiego narzędzia pomiaru osiągnięć. Wyniki przedstawiają się następująco:

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI