„Najlepsze życzenia z głębi mego kamiennego serca”

Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

Akademia rozwoju nauczyciela

Wirtualna rzeczywistość, obrazkowe informacje, e-maile czy pisane skrótowo SMS-y sprawiają, że uczniowie mają problemy z doborem słownictwa przy wyrażaniu własnych myśli, refleksji i spostrzeżeń. W trakcie wypowiedzi często powtarzają te same wyrazy, nie używają synonimów. Zdarza się, że nawet „piątkowi” młodzi użytkownicy języka zaskakują nieznajomością znaczenia, wydawałoby się, powszechnie używanych zwrotów. Zbyt ubogi zasób słownictwa, jakim dysponują, utrudnia im formułowanie wniosków dotyczących otaczającego świata. Komunikaty nastolatków są eliptyczne, przepełnione słowami zapisywanymi w quasi-angielskiej transkrypcji lub uzupełniane piktogramami wykorzystującymi kombinacje graficznych symboli na klawiaturze.

POLECAMY

Sposoby porozumiewania się uległy diametralnej metamorfozie. W konsekwencji powszechnie dostępnych laptopów, telefonów komórkowych i smartfonów radykalnie zmienia się przestrzeń stylistycznych potrzeb i ambicji. Warto zwracać jednak uwagę na rozwijanie zdolności tekstotwórczych dzieci i młodzieży. Bogacenie leksyki uczniów ma bowiem duży wpływ na dalszy rozwój ich sprawności intelektualnej. Podnoszenie kompetencji językowych, wprowadzenie nowych wyrazów, a przez to powiększenie biernego i czynnego słownika dziecka, daje gwarancję powodzenia w rozwoju osobowości. Skłania do...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI