Autor: Monika Simonjetz

Absolwentka filologii polskiej, wykładała literaturę piękną i wiedzę o czytelnictwie w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w Zielonej Górze, członek redakcji „Bibliotekarza Lubuskiego” oraz redaktor regionalnej wersji Elektronicznego Biuletynu Programu Rozwoju Bibliotek. Pracuje na stanowisku starszy kustosz-instruktor w Dziale Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze. Publikuje na łamach „Bibliotekarza”, „Bibliotekarza Lubuskiego”, „Poradnika Bibliotekarza”, Lubuskiego Czasopisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie