Na ostrzu noża

Konflikt między uczniem a nauczycielem

Akademia rozwoju nauczyciela

Kiedy słyszę od dyrektora szkoły, że w jego placówce nie ma konfliktów na linii uczeń – nauczyciel, to mu nie wierzę. Przecież takie konflikty są nieodłącznym elementem szkolnego życia, efektem ścierania się różnych typów osobowości, zainteresowań i przekonań. Ich źródłem bywa wiele rzeczy: różnice w prezentowanych sądach i stylu życia, systemach wartości i wyrażanych ocenach. Konfliktów nikt nie lubi, a wielu uczniów i nauczycieli wręcz się ich boi, choć sam konflikt jest sytuacją naturalną, wynikającą z życia w grupie. To, co powinno nas niepokoić, dotyczy raczej przyczyn wywołujących sytuacje konfliktowe z uczniami oraz sposobów, w jaki my – dorośli – próbujemy sobie z tym radzić.

Znajomy psycholog twierdzi, że w dzisiejszej szkole „wszystko” może być jawną lub ukrytą przyczyną takich konfliktów. Z mojej praktyki wynika, że konflikty ucznia z nauczycielem powstają głównie na bazie: 

POLECAMY

  • trudności adaptacyjnych ucznia, który znalazł się w nowej sytuacji, np. zmieniając szkołę czy klasę bądź przechodząc na następny etap edukacji;
  • rozbieżności między wartościami wyniesionymi przez ucznia z domu lub przyjmowanymi od grupy rówieśniczej a tym, czego oczekuje od niego szkoła (czytaj: nauczyciel);
  • nieprawidłowych relacji nauczyciela z uczniem, wynikających m.in. z konfliktu oczekiwań (interesu) każdej ze stron co do zachowań (w zakresie przestrzegania szkolnej dyscypliny), metod egzekwowania wiedzy lub będących konsekwencją autorytaryzmu nauczyciela.

Dostępne źródła badawcze jednomyślnie zaś podają, że nauczyciele i uczniowie wskazują na odmienne przyczyny konfliktów, często obarczając się wzajemnie winą za ich wywołanie. Pedagodzy zarzucają uczniom, że niewłaściwie zachowują się na lekcjach, nie są zainteresowani nauką ani sprawami klasy i nie przestrzegają przepisów szkolnych. Uczniowie natomiast, że nauczyciele są niesprawiedliwi w ocenianiu, brak im poczucia humoru, nie interesują się sprawami klasy, a w ich zachowaniu przeważa autokratyzm....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI