Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

12 września 2018

NR 26 (Wrzesień 2018)

Młodzi poloniści na starcie – o czym warto pamiętać?

0 1455

Pracuję nieprzerwanie jako polonistka od ponad trzydziestu lat. Szczęśliwie nie zdradzam jeszcze objawów demencji, więc doskonale pamiętam pierwsze lata w zawodzie. Pracowałam z zapałem, osiągałam sukcesy, ale też popełniałam mnóstwo błędów wynikających głównie z pychy. Byłam przekonana, że wiem wszystko, co niezbędne, jestem świetnie przygotowana do zawodu (wszak mam celujący z metodyki w indeksie!), zdobyłam niezbędną wiedzę (świetna średnia ocen na studiach, praca magisterska na pięć) i posiadam odpowiednie predyspozycje (aprobata i sympatia ze strony młodzieży, przyjacielskie z nią relacje). Jakie to „uczniowskie” i niedojrzałe, prawda?

zczęśliwie nauczyciel – jak każdy człowiek – uczy się przez doświadczenie, o ile umie je wziąć pod uwagę i sensownie wykorzystać. Wszyscy popełniamy błędy. Są one potrzebne, by ciągle się rozwijać, iść do przodu, wzmacniać motywację do pracy. Na pewno nie są porażką, tylko trudną lekcją niosącą wiedzę. Nie da się ich uniknąć, ale można wypracować sobie zasady lub wartości, jakimi warto – mimo ewentualnych porażek – zawsze się kierować.

POLECAMY

Podstawowe zasady w pracy nauczyciela:

 1. Konieczność dzielenia się sobą
  Człowiek ma w sobie – w mniejszym bądź większym stopniu – potrzebę zaprezentowania siebie, szukania u innych aprobaty i poklasku. Nie jest od niej wolne grono osób uprawiających nauczanie, tym bardziej że zawód nauczycielski ma sporo wspólnego z aktorstwem. Stajemy przecież codziennie przed bardzo surową widownią, która ocenia nasz wygląd, zachowanie, sposób mówienia, wiedzę i umiejętności. To oczywiste, że chcemy zdobyć popularność wśród widzów. Nie ma w tym nic nagannego – wręcz przeciwnie. Należy jednak pamiętać, że potrzeba zabiegania o uczniowski aplauz musi się integralnie łączyć z koniecznością: 
 • przekazania innym swojej pasji, 
 • unaocznienia nie tylko sukcesów, ale i trudności, 
 • uzmysłowienia, że tworzy się z młodymi ludźmi pewnego rodzaju wspólnotę opartą o poszukiwanie wiedzy. 
 1. Autentyczność
  Nauczyciele muszą być w swoich relacjach z uczniami autentyczni. Co to znaczy? Nie chodzi w tym zawodzie o bezwzględną aprobatę wszystkich naszych działań. Musimy mieć świadomość ich sensu:
 • Trzeba mieć odwagę wypowiedzenia swojej opinii, a to wymaga przyjęcia do wiadomości, że może ona zostać poddana dyskusji, a nie zostać potraktowana jako prawda objawiona. To przecież jedna z dróg do uczenia, czym jest dyskurs, jak budować argumentację, kulturalnie wymieniać z innymi poglądy.
 • Należy być spontanicznym, nie traktować siebie ze śmiertelną powagą, a więc umieć i chcieć się włączyć w uczniowską zabawę. Nauczyciele nie mogą nieustannie zastanawiać się nad tym, co sobie inni pomyślą (gdyby się tak działo, nie zrobiłabym większości moich projektów i zrezygnowałabym z poszukiwania nowatorskich metod).
 • Warto się śmiać. To nie tylko kwestia tworzenia dobrej atmosfery na lekcji. Zdolność do zażartowania na swój temat stanowi wielką zaletę! Dlaczego? Takie zachowanie uczy młodzież, że dystans do samego siebie jest czymś dobrym, nie pozwala popaść w – tak niebezpieczny i hamujący kreatywność – samozachwyt.
 1. Empatia
  Musimy pamiętać, że każdy człowiek – i my nauczyciele, i nasi uczniowie – ma taką samą potrzebę odkrywania sensu działań, prawdy. Dzięki niej właśnie tworzymy wraz z młodymi ludźmi wspólnotę. Obligatoryjnie musimy mieć wgląd i zrozumienie dla trudnego procesu poznawczego, jaki się w nich toczy, a warunkiem tego jest dostrzeżenie, że są w tym do nas podobni. Empatia polega głównie na chęci niesienia pomocy w uczniowskim samorozwoju. 
 2. Pokora
  Bycie pokornym w żadnym wypadku nie jest jednoznaczne ze skromnym udawaniem, że nie jest się w czymś bardzo dobrym, pomimo tego że się jest. Polega ono natomiast na świadomości swoich rzeczywistych ograniczeń, które czynią z nauczyciela wiecznego ucznia. Jest to postawa budowana przez otwartość: nie wiem wszystkiego, nie potrafię wszystkiego i nie znam się na wszystkim. Nasz przykład musi uświadomić młodzieży, jak ważna jest umiejętność powiedzenia sobie: jeśli – stojąc w obliczu nieznanego – nie zadziałam, to niczego się nie nauczę. Pamiętajmy! Mądrze rozumiana pokora nie wyklucza pielęgnowania oraz dzielenia się z innymi swoimi talentami i umiejętnościami, oczekiwania na uznanie ze strony młodych ludzi.
 3. Entuzjazm

Źle zarabiamy. Szczególnie dotkliwe jest to dla ludzi młodych, stawiających pierwsze kroki w zawodzie. Wiedza o tym, jak marne perspektywy ich czekają (niskie pensje tych z najwyższym stopniem awansu zawodowego), też nie pomaga w zbudowaniu sobie pozytywnej motywacji. Frustruje ogrom wymagań i oczekiwań, a także wystawienie na ciągłe oceny ze strony uczniów, rodziców, władz oświatowych połączone z poczuciem niskiego prestiżu naszego zawodu w społeczeństwie. W związku z powyższym wiem, że to, co teraz napiszę, dla wielu osób będzie irytujące. Ja jednak naprawdę uważam, że bycie nauczycielem jest powołaniem. By było ono prawdziwe, trzeba mieć w sobie entuzjazm, którego nie zgaszą nawet wieczne pustki w naszych portfelach. By skutecznie pracować w szkole, musimy wbrew wszystkiemu mieć poczucie misji i wiarę w sukces. Jeśli tego brakuje, to nie jest ona dla nas właściwym miejscem. Frustracja, narzekanie na swój nędzny los, wręcz wstyd, że wykonuje się tak nieopłacalny finansowo zawód, nie pozwolą na to, by zaakceptowali nas nasi podopieczni, a bez ich akceptacji nie ma po co chodzić do pracy.

Zasady szczegółowe/przedmiotowe:

Uczenie się przez całe życie
Jak pisałam powyżej, bycie nauczycielką/nauczycielem to nie jest wyłącznie nauczanie innych. Żeby skutecznie uczyć innych, trzeba się uczyć samemu. Ten proces nie ma i nie może mieć końca, chyba że ktoś marzy o staniu się obiektem szyderstw! Ja doskonale pamiętam, jak nisko oceniałam i wykpiwałam tych, którzy „nauczali” mnie w oparciu o pożółkłe zeszyciki z notatkami (dziś pewnie byłaby to opracowana wiele lat temu prezentacja multimedialna), wpadali w panikę, jeśli zapytało się ich o coś tyczącego współczesnej wiedzy czy nauki, nie byli w stanie przeprowadzić lekcji bez posiłkowania się „opracowaniem”. Też spotkaliście kogoś takiego na swojej drodze? Koszmar, prawda? Nie pozwólcie sobie na stanie się kimś takim!
Kultura, w obszarze której jako poloniści funkcjonujemy, nie jest przestrzenią zamkniętą. Nauczyciel nie może zapomnieć, że stanowi ona pewien proces. Zmienia się język – to oczywiste – ale literatura też podlega przemianom. Nie tylko powstają nowe (częstokroć wybitne!) dzieła literackie, ale i te kanoniczne obrastają w nowe, często rewolucyjne, interpretacje. Na otwarty charakter polonistyki szkolnej na pewno mają też wpływ zmiany społeczne (np.: kulturowe, mentalne, obyczajowe). Nie da się czytać lektur tak jak przed laty, za Waszych czasów szkolnych. Trzeba je wpisywać w kontekst nie tylko historycznych, ale i współczesnych uwarunkowań. Posłużę się przykładem dotyczącym arcydzieła. Czy dziś – w kontekście wciąż zachodzącego procesu emancypacyjnego, nawoływań do równości – można bez odpowiedniego komentarza odnieść się do wypowiedzi Ochockiego o kobietach jako pustych samicach niezdolnych do przyswajania i pojmowania wyższych idei?! Czy wystarczy się oburzyć mizoginizmem bohatera? Trzeba zdobyć się na krytycyzm, skomentować merytorycznie ten pogląd postaci (np.: dziewiętnastowieczne kobiety naukowczynie, działania „Entuzjastek”, publicystyka dotycząca edukacji i emancypacji kobiet). Aby to uczynić poprawnie, niezbędna jest nieustannie aktualizowana wiedza. Język i literatura oraz szeroko rozumiana kultura nie są zamkniętym archiwum. Powtórzę: polonistyka szkolna to proces – coś, co stwarza się nieustannie, tak jak świat wokół!
Nauczyciele muszą czytać! Truizm? Oczywiście, że tak. Nie pisałabym o tym, gdybym nie znała osobiście takich osób, które poprzestają na przeczytaniu tekstów z listy lektur, jakie muszą omawiać. Należy znać nowości, umieć je zareklamować młodym ludziom, sensownie wykorzystać w opracowywaniu zadań szkolnych. W wyborze utworów warto kierować się recenzjami fachowców (ja cenię sobie bardzo „Książki”, które prenumeruję). Internet jest bogaty w świetne teksty dotyczące ewoluowania języka (zwłaszcza strony z elementem edu.pl). Wiele z nich jest napisanych żywym, przystępnym stylem, zawiera mnóstwo przykładów (na ich podstawie również można przygotowywać ćwiczenia szkolne). Praca własna nad rozwojem jest – moim zdaniem – obligatoryjna!
Należy oczywiście korzystać z szerokiej oferty szkoleniowej. Ważny jest tu właściwy wybór. Nie obędzie się bez porażek. Każdy musi na własnej skórze doświadczyć skutków złej decyzji. Trzeba odważnie przetestować ośrodki szkoleniowe różnego typu, przekonać się, które oferują:

 • sprawdzoną, świetnie przygotowaną merytorycznie kadrę,
 • interesujące a jednocześnie potrzebne w praktyce treści;
 • dobrą organizację zajęć, w których rzeczowe prelekcje łączą się integralnie z częścią warsztatową,
 • połączenie dyskursu akademickiego z kwestiami metodycznymi,
 • darmowe materiały dydaktyczne i metodyczne.

Szkolena, konferencje, seminaria

Warto zapytać o te kwestie przed zapisaniem się na szkolenie czy kurs. Jak ognia trzeba unikać zwłaszcza takich zajęć, w czasie których prowadzący stosują wyłącznie pseudowarsztaty. Nieszczęśni uczestnicy muszą się w ich czasie autoprezentować, radośnie integrować, a potem bez żadnej uporządkowanej bazy merytorycznej wypracować rozwiązanie problemu, którego przecież rozwiązać nie umieli, bo w przeciwnym wypadku tego szkolenia by nie wybrali. Cóż, takie „knoty” są wcale nierzadkie. Mam swoją czarną listę ośrodków i osób, do których nawet pod groźbą karabinu się nie udam. Jeżeli już źle trafiliśmy, nie wahajmy się w czasie ewaluacji sformułować uczciwych ocen wysiłków organizatorów. Koleżanki i Koledzy, nie bójmy się wyrażać opinii negatywnych, nie poświęcajmy swojego czasu tylko dla uzyskania „papierka” potrzebnego do kolejnego stopnia awansu. Wierzcie mi – nie warto!
Nawet jeśli z jakichś osobistych czy logistycznych powodów mamy problem z dotarciem do ośrodka metodycznego czy akademickiego, nie powinno się to stać usprawiedliwieniem dla rezygnacji z dalszego uczenia się. Są kursy i seminaria online. Trzeba tylko uważnie przyjrzeć się ofercie i zbadać ją od strony merytorycznej.
Zachęcam do brania udziału w konferencjach oraz seminariach naukowych i to nie tylko tych wąsko odnoszących się do naszego przedmiotu. Intertekstualność i interdyscyplinarność stanowić muszą istotę dzisiejszej edukacji polonistycznej, bo w te właśnie cechy została wyposażona kultura współczesna. Nauczyciele już od początku swojej kariery powinni próbować sił jako aktywni uczestnicy tego rodzaju przedsięwzięć, nie tylko pytać, brać udział w dyskusjach, ale i – jeśli pojawiają się takie możliwości – zgłaszać swoje referaty. Ja tak właśnie zaczynałam przed laty, więc wiem, jak pozytywnie to oddziałuje na samorozwój i jak bardzo jest pożądany w akademickiej debacie głos praktyka.
Pamiętajmy, że zadaniem nauczycieli jest stanie się przewodnikami/tutorami naszych podopiecznych. Nie da się efektywnie przygotowywać młodych ludzi do konkursów i olimpiad, jeśli nie będziemy się uczyć niejako razem z nimi. Ta zaś nauka nigdy nie ustaje!

Interdyscyplinarność i kontekstualność edukacji polonistycznej

Kardynalną zasadą nauczania polonistycznego, o której powinien pamiętać nie tylko początkujący polonista, jest niezawężanie się w interpretacji do samego tekstu. Rzadko kiedy da się przeanalizować sensownie utwór bez odwołania do historii, bez przywołania tekstów kultury (muzyka, sztuki plastyczne, film, fotografia) lub bez kontekstu biograficznego. Sama intuicja, wiedza z historii i teorii literatury czy podręcznik nie wystarczą. Trzeba się więc w tym zakresie nieustannie douczać. Materiałów – i to tworzonych przez specjalistów – jest naprawdę sporo (internet, albumy, różnego typu monografie, teksty źródłowe, biografie). Warto ten wysiłek w uzupełnianiu wiedzy unaoczniać swoim uczniom. Tylko własny przykład, zachęcanie do zapoznania się z tekstami, które sami przeczytaliśmy, a nie utyskiwania na rzekomą niechęć poznawczą młodych ludzi, może zachęcić młodzieżdo własnych poszukiwań.
Świetną formą zajęć pozwalającą na ukazanie wieloaspektowości wiedzy są lekcje interdyscyplinarne czy korelacyjne. Podstawowym wymogiem, jaki trzeba spełnić, by móc je wprowadzić do swojej praktyki szkolnej, jest nawiązanie współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Nie bójmy się eksperymentować. Jestem szczególnie dumna ze swoich lekcji: polonistyczno-historycznych (np.: na temat Pieśni o Rolandzie, Pamiętników Jana Chryzostoma Paska, satyr Ignacego Krasickiego, Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa), polonistyczno-anglistycznych (np.: formy CV i listu motywacyjnego w obu językach), polonistyczno-germanistycznych (np.: translacja fragmentów Fausta Johanna Wolfganga Goethego), polonistyczno-matematycznych (punktem wyjścia były dla nich wiersze Wisławy Szymborskiej o liczbie Pi czy zerze), polonistyczno-chemicznych (np.: rozważania wokół Rozmowy z kamieniem Wisławy Szymborskiej). Żeby je dobrze przeprowadzić, trzeba pamiętać o: 

 • równorzędności i samoistności obu przedmiotów – każdy z nich ma swoją specyfikę (treści i cele ujęte przez podstawy programowe), którą należy uszanować,
 • precyzyjnej kompozycji lekcji (np.: część historyczna, część polonistyczna, część polonistyczno-historyczna – mająca charakter podsumowujący),
 • podwójnym wynagrodzeniu uczniów (oceny – bardzo dobre! – z obu przedmiotów).

Zaręczam, że takie lekcje przynoszą zarówno nauczającym, jak i nauczanym mnóstwo satysfakcji i przyjemności, choć oczywiście wiążą się z pewnym trudem oraz wymagają kreatywności.

Polonista egzaminatorem

Ocenia się jakość naszej pracy między innymi poprzez wyniki uczniów uzyskane w czasie egzaminów. Dlatego, najszybciej jak się da, nauczyciele powinni się postarać o ukończenie kursu przygotowującego do bycia egzaminatorem i na tym nie poprzestać, tylko przy okazji najbliższej sesji zgłosić się do sprawdzania prac. To gwarancja, że wypracowania czy testy naszych podopiecznych sprawdzać będziemy w codziennej praktyce właściwie, unaoczniając im tym samym, jakim wymaganiom muszą sprostać w czasie egzaminu. Biorąc udział w sesji egzaminacyjnej, wiemy, jakie błędy są przez młodych ludzi popełniane najczęściej, a w związku z tym mamy świadomość, co jeszcze w pracy z nimi musimy poprawić, na co – umiejętności premiowane na egzaminie – zwrócić szczególną uwagę, bo to gwarant sukcesu.
Ukończenie kursu na egzaminatora oraz praktyka egzaminacyjna pozwalają właściwie ocenić wartość proponowanych przez różne wydawnictwa arkuszy z zadaniami. Zalecałabym jednak przede wszystkim tworzenie własnych ćwiczeń dostosowywanych do aktualnych możliwości i poziomu wiedzy naszych podopiecznych. Pomoc merytoryczną i praktyczną można znaleźć na stronie  //bnd.ibe.edu.pl/. Okręgowe komisje egzaminacyjne oferują też tak zwanego kreatora testów, dzięki któremu możemy wyselekcjonować zaprezentowany materiał i po swojemu skomponować arkusz z zadaniami. Trzeba sobie zaufać i nie bać się podejmowania takiego wyzwania. W ten sposób, metodą prób i błędów, dokonujemy swoistej autoewaluacji. Widzimy, co w naszym nauczaniu powinniśmy jeszcze zmienić i ulepszyć. Uzmysławiamy sobie, czy potrafimy czytelnie formułować polecenia i właściwie konstruować kryteria. 
Pamiętajmy, że – niezależnie od tego, na jakim poziomie edukacji pracujemy – powinniśmy znać całą podstawę programową. Tylko wtedy będziemy wiedzieć, czego winniśmy wymagać i do czego uczniowie powinni zmierzać.
Nauczyciele i nauczycielki nie mogą zapominać o tym, że również młodzi ludzie muszą mieć jasny obraz tego, co osiągnęli, co im się udaje, a nad czym muszą jeszcze popracować. Rozpacz mnie ogarnia, kiedy widzę „sprawdzone” przez niektórych moich kolegów i koleżanki prace, w których tylko sporadycznie są zaznaczane błędy, a na końcu jest ocena. Nic w ten sposób się nie osiąga, jest to wręcz szkodliwe. Uczniowie nie wiedzą, co mają z tym zrobić (zwłaszcza kiedy praca jest nisko oceniona), nie potrafią wskazać swoich mocnych i słabych stron. Osobiście na jedno wypracowanie poświęcam około 40 minut. Dokładnie opisuję błędy, wypisuję wskazówki, jak powinno wyglądać poprawne sformułowanie. Na koniec pracy – zamiast ogólnikowej recenzji – piszę: Co jest dobrze? Co jest źle? Nad czym i jak można popracować? Wymaga to sporo czasu i uwagi, ale dzięki temu moi podopieczni widzą, że doceniam ich starania oraz wskazuję drogę poprawy, a nie tylko tropię porażki. Jest to też doskonały materiał do rozmowy z rodzicami, którzy chcą wiedzieć, na jakim etapie poznawczym są ich dzieci i jakie umiejętności udało się im zdobyć do tej pory. Oczywiście pisemna ocena nie może zastąpić ustnego omówienia klasówki czy pracy domowej. Zawsze należy zaczynać od plusów, potem omówić błędy (oczywiście bez podawania personaliów osoby, która je popełniła). Warto poprosić o głośne odczytanie najlepszych prac, nie zapominając o opatrzeniu ich komentarzem. Moja ulubiona nauczycielka mówiła: powtarzanie jest matką nauki. Wierzę w prawdziwość tego stwierdzenia. Metoda „zdartej płyty” bywa naprawdę skuteczna – w końcu nasi uczniowie pojmą, o co nam chodzi i co w efekcie przyniesie im sukces.

Internet sprzymierzeńcem polonistyki szkolnej 

Dzisiejszy nauczyciel nie może ignorować istnienia internetu. Dla naszych podopiecznych jest on najważniejszym medium, na którym opierają swoją wiedzę o świecie. Problem polega na tym, że – niestety – często nie umieją odróżnić prawdy od fałszu, a więc tak naprawdę nie wspierają swojego rozwoju, tylko zaśmiecają umysły. Profesor Janusz Morbitzer z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej doradza kilka kierunków, w które trzeba iść, aby uczyć młodych ludzi, jak efektywnie uczyć się z Sieci, a nas, jak z jej pomocą nauczać. Oto one:

 • kształtowanie ciekawości poznawczej u uczniów oraz u nas samych,
 • dążenie do odkrywania prawdy,
 • kształtowanie odpowiedzialności za swój rozwój,
 • kształtowanie kultury informacyjnej,
 • kształtowanie postawy „wiecznej podejrzliwości”.

I znowu wrócę do wielokrotnie powtarzanej tu zasady. Trzeba samemu dawać przykład, by prowadzić młodych ludzi ku właściwej drodze. Warto pokazać na lekcji różne źródła internetowe dotyczące danego tematu (na przykład sposób opracowania sylwetki pisarza albo motywu na różnych stronach). Trzeba:

 • unaocznić różnice w sposobie prezentacji tematu i wspólnie z młodzieżą zastanowić się, z czego one wynikają, 
 • wskazać, jaki jest poziom i charakter języka, jakim się posługują autorzy portalu oraz porozmawiać o tym, jakie sformułowania powinny wzbudzić nieufność korzystających zniego osób,
 • uzmysłowić, gdzie i jakiego typu błędy się pojawiają (jak sprawdzić, że informacja jest błędna).

Internet jest niezastąpiony, jeśli chcemy odwołać się do jakiegoś fragmentu filmu czy spektaklu, konkretnego dzieła sztuki, piosenki czy tekstu. Wizualizacja zagadnienia jest jednym z istotnych elementów nie tylko uatrakcyjniania lekcji, ale i dokumentowania ważnych kwestii. Umożliwia żywą interpretację tekstu kultury. Polecam wykorzystanie w codziennej praktyce polonistycznej takich portali i stron, jak: 

Pamiętajmy też o stronach autorskich (świetne są te poświęcone Czesławowi Miłoszowi, Halinie Poświatowskiej czy Zbigniewowi Herbertowi), internetowych galeriach muzeów. 
Naprawdę nie musimy mieć pracowni wyposażonej w dostęp do Sieci, w tablicę interaktywną. Można korzystać z telefonów komórkowych, którymi dysponuje dziś zdecydowana większość szkolnej społeczności.
W ciągu wszystkich moich lat pracy jestem wierna zasadzie, że aby ukazywać klasykę szkolną jako wciąż żywą materię, należy szukać połączeń z teraźniejszością. Wydaje się to szczególnie istotne, kiedy rozmawiamy z uczniami o literaturze czy sztuce powiązanej z dziejami konfliktów zbrojnych, totalitaryzmów, nietolerancji. Warto młodym ludziom uświadamiać, że omawiane teksty wyrastają z konkretnych doświadczeń i zawierają – niestety wciąż aktualne – ostrzeżenie dla ludzkości. Polecam tu szczególnie dwa portale zawierające zarówno relacje świadków historii, jak i odniesienia do czasów dzisiejszych. Oba prezentują szereg świetnych ćwiczeń dla młodzieży, wywiadów, pytań otwierających dyskusję (po polsku). Są to:

Dodam, że obie platformy znakomicie nadają się do wykorzystania, kiedy stosuje się na lekcji metodę odwróconej klasy (flippedclassroom).

Metody pracy

Od samego początku swojej pracy zawodowej aż do jej końca nauczyciele muszą pozostawać wierni zasadzie, że mo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy