Metoda tekstu przewodniego

Akademia rozwoju nauczyciela

Współczesny nauczyciel to osoba, która wciąż doskonali swój warsztat pracy. Chcąc osiągnąć sukces, uatrakcyjnia swoje zajęcia poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod, form i pomocy dydaktycznych. Taka otwartość i chęć ciągłego rozwoju stanowi wymaganie stawiane przed dzisiejszym edukatorem, wychowawcą. Coraz częściej nauczyciele wykorzystują w swojej pracy metody aktywizujące, problemowe, praktycznego działania, a wśród nich można wymienić metodę tekstu przewodniego.

Według W. Zaczyńskiego, nauczanie problemowe „uczy uczniów dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów oraz sprawdzania  wartości rozwiązania, a przede wszystkim aktywizuje intelektualnie i wyzwala aktywność badawczą ucznia. Proces nauczania problemowego opiera się na samodzielnym dochodzeniu uczniów do wiedzy, zarówno tej, która jest samym rozwiązaniem problemu, jak i zdobywanej w toku formułowania problemu, wytwarzania pomysłów i ich weryfikacji”. Istotą omawianej metody jest zredagowanie dla ucznia zadania, które rozwiąże samodzielnie, posługując się treścią tekstu przewodniego, czyli rodzajem instrukcji. Najczęściej metodę wykorzystuje się podczas przedmiotów zawodowych, warto jednak podkreślić, że doskonale sprawdza się ona również w trakcie prowadzenia innych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

POLECAMY

Chcąc pracować tą metodą, należy wiedzieć, że na jej całość składa się sześć następujących faz.

Faza pierwsza – informacji, która polega na zgromadzeniu, wyszukaniu, przypomnieniu sobie przez uczniów wszystkich tych wiadomości teoretycznych, które mogą być przydatne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI