Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

15 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Paszkwile i panegiryki
jako narzędzia autoewaluacji pracy nauczyciela

0 280

We współczesnej edukacji coraz ważniejsze miejsce zajmuje autoewaluacja. Mówi się o jej konieczności w kontekście rozwoju warsztatu dydaktycznego i podnoszenia jakości pracy. Aby nauczyciel mógł wprowadzić skuteczne zmiany, musi dowiedzieć się, co wymaga poprawy. Właśnie tej wiedzy dostarczy informacja zwrotna otrzymana od ucznia. To on jest odbiorcą słów i zachowań nauczyciela, więc wie najlepiej, które działania nauczyciela ułatwiają mu naukę na danej lekcji, a które utrudniają.

spółczesny nauczyciel powinien być nauczycielem badaczem, czyli takim, który jest „otwarty na zmiany, poszukujący nowych rozwiązań, refleksyjnie podchodzący do swojej pracy”1. Tę postawę pozwoli mu wypracować ewaluacja własnych działań, pod warunkiem że nie uzna jej jedynie za zwykłą informację. Należy widzieć w niej wstęp do zmian i wskazanie ich kierunku. Ważne jest również, by informację zwrotną przyjmować zgodnie z poniższymi zasadami: 

 • traktować informację zwrotną jako szansę,
 • aktywnie słuchać (ewentualnie stawiać dodatkowe pytania),
 • w miarę możliwości należy być otwartym i ograniczyć się tylko do słuchania. W razie potrzeby trzeba wyjaśnić swoje postępowanie, ale nie bronić go oraz nie usprawiedliwiać2.

Autoewaluacja wiąże się z licznymi korzyściami. 

To ona umożliwia nauczycielowi: 

 • pokazanie i docenienie jego mocnych stron, dzięki czemu on sam czuje się wzmocniony, 
 • pomaga mu odkryć „białe plamy”, tzn. takie sposoby zachowania i oddziaływania na innych, których sam sobie nie uświadamia,
 • daje mu możliwość refleksji nad sobą i ewentualnej zmiany,
 • pomaga kształtować dobre stosunki międzyludzkie i wzajemną akceptację,
 • przyczynia się do rozwiązywania konfliktów, wyjaśniania nieporozumień, łagodzenia napięć3.

W literaturze traktującej o ewaluacji wymienia się wiele technik zbierania danych, m.in. wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, rozmowy swobodne, wywiady kwestionariuszowe, obserwacje, ankiety, analiza treści i zawartości dokumentów (np. wypracowań uczniowskich, nagrań audio 
i wideo, gazetek ściennych)4. Wśród metod aktywizujących, które mają wartość ewaluacyjną, wymienić należy: kosz i walizeczkę, tarczę strzelecką, rybi szkielet, termometr, balon itp. Do tych narzędzi dołączyć można paszkwile i panegiryki. One również mogą dostarczyć nauczycielowi informację na temat jego pracy i postawy.

Paszkwile to utwory przesadnie kogoś krytykujące, panegiryki – wręcz odwrotnie – ich istotą jest przesadne wychwalanie kogoś. Takie utwory n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy