Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

15 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Paszkwile i panegiryki
jako narzędzia autoewaluacji pracy nauczyciela

0 842

We współczesnej edukacji coraz ważniejsze miejsce zajmuje autoewaluacja. Mówi się o jej konieczności w kontekście rozwoju warsztatu dydaktycznego i podnoszenia jakości pracy. Aby nauczyciel mógł wprowadzić skuteczne zmiany, musi dowiedzieć się, co wymaga poprawy. Właśnie tej wiedzy dostarczy informacja zwrotna otrzymana od ucznia. To on jest odbiorcą słów i zachowań nauczyciela, więc wie najlepiej, które działania nauczyciela ułatwiają mu naukę na danej lekcji, a które utrudniają.

spółczesny nauczyciel powinien być nauczycielem badaczem, czyli takim, który jest „otwarty na zmiany, poszukujący nowych rozwiązań, refleksyjnie podchodzący do swojej pracy”1. Tę postawę pozwoli mu wypracować ewaluacja własnych działań, pod warunkiem że nie uzna jej jedynie za zwykłą informację. Należy widzieć w niej wstęp do zmian i wskazanie ich kierunku. Ważne jest również, by informację zwrotną przyjmować zgodnie z poniższymi zasadami: 

POLECAMY

 • traktować informację zwrotną jako szansę,
 • aktywnie słuchać (ewentualnie stawiać dodatkowe pytania),
 • w miarę możliwości należy być otwartym i ograniczyć się tylko do słuchania. W razie potrzeby trzeba wyjaśnić swoje postępowanie, ale nie bronić go oraz nie usprawiedliwiać2.

Autoewaluacja wiąże się z licznymi korzyściami. 

To ona umożliwia nauczycielowi: 

 • pokazanie i docenienie jego mocnych stron, dzięki czemu on sam czuje się wzmocniony, 
 • pomaga mu odkryć „białe plamy”, tzn. takie sposoby zachowania i oddziaływania na innych, których sam sobie nie uświadamia,
 • daje mu możliwość refleksji nad sobą i ewentualnej zmiany,
 • pomaga kształtować dobre stosunki międzyludzkie i wzajemną akceptację,
 • przyczynia się do rozwiązywania konfliktów, wyjaśniania nieporozumień, łagodzenia napięć3.

W literaturze traktującej o ewaluacji wymienia się wiele technik zbierania danych, m.in. wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, rozmowy swobodne, wywiady kwestionariuszowe, obserwacje, ankiety, analiza treści i zawartości dokumentów (np. wypracowań uczniowskich, nagrań audio 
i wideo, gazetek ściennych)4. Wśród metod aktywizujących, które mają wartość ewaluacyjną, wymienić należy: kosz i walizeczkę, tarczę strzelecką, rybi szkielet, termometr, balon itp. Do tych narzędzi dołączyć można paszkwile i panegiryki. One również mogą dostarczyć nauczycielowi informację na temat jego pracy i postawy.

Paszkwile to utwory przesadnie kogoś krytykujące, panegiryki – wręcz odwrotnie – ich istotą jest przesadne wychwalanie kogoś. Takie utwory napisane przez uczniów dostarczą wielu informacji, m.in. na temat nawyków nauczyciela, jego relacji z uczniami, barier, które występują na lekcji, elementów, które utrudniają lub ułatwiają uczenie się. W poniższej tabeli prezentuję wypowiedzi uczniów, które mają formę paszkwili i panegiryków, i są adresowane do nauczyciela (uczniowie sami wybierali gatunek). Prawa kolumna pokazuje, jaka informacja zwrotna z nich wynika.

Propozycja pedagogiczno-dydaktyczna: wypowiedzi uczniów w formie paszkwili i panegiryków

Po analizie takiej informacji zwrotnej – szczerej, bo pisanej anonimowo – nauczyciel powinien wyciągnąć wnioski, uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, zrozumieć, co uczniowie lubią na jego lekcjach, a co im przeszkadza i zniechęca ich. Następnym krokiem jest działanie, czyli wprowadzanie zmian w kierunkach wskazywanych w paszkwilach i kontynuowanie praktyk wskazanych w panegirykach.

Można by dyskutować nad tym, czy paszkwile i panegiryki są odpowiednimi narzędziami autoewaluacyjnymi. Z jednej strony pozwalają uczniom przekraczać granice: formułować zwrot „ty” 
w tekście kierowanym do nauczyciela, zjadliwie go krytykować. Z drugiej strony zachęcają uczniów do szczerości, otwartości, pokazują, że nauczycielowi naprawdę zależy na tym, by poznać ich zdanie, wprowadzają element żartu. Nie powinniśmy się obawiać stosowania tych narzędzi do autoewaluacji, ponieważ – jak pisał Ignacy Krasicki – „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”.

Paszkwile Fragmenty tekstów uczniów   Informacja zwrotna wynikająca z uczniowskich tekstów
Bo ma zwariowaną główkę
Wystarczy, że zrobisz literówkę
Nauczyciel jest wymagający, rygorystycznie ocenia
Atakuje znienacka, chytrze jak lis
Gdy cię odpyta, zapomnisz
Jaki dzień jest dziś  
Nauczyciel sprawdza osiągnięcia uczniów w stresujący sposób; ucznio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy