Paszkwile i panegiryki

jako narzędzia autoewaluacji pracy nauczyciela

Polski w praktyce

We współczesnej edukacji coraz ważniejsze miejsce zajmuje autoewaluacja. Mówi się o jej konieczności w kontekście rozwoju warsztatu dydaktycznego i podnoszenia jakości pracy. Aby nauczyciel mógł wprowadzić skuteczne zmiany, musi dowiedzieć się, co wymaga poprawy. Właśnie tej wiedzy dostarczy informacja zwrotna otrzymana od ucznia. To on jest odbiorcą słów i zachowań nauczyciela, więc wie najlepiej, które działania nauczyciela ułatwiają mu naukę na danej lekcji, a które utrudniają.

spółczesny nauczyciel powinien być nauczycielem badaczem, czyli takim, który jest „otwarty na zmiany, poszukujący nowych rozwiązań, refleksyjnie podchodzący do swojej pracy”1. Tę postawę pozwoli mu wypracować ewaluacja własnych działań, pod warunkiem że nie uzna jej jedynie za zwykłą informację. Należy widzieć w niej wstęp do zmian i wskazanie ich kierunku. Ważne jest również, by informację zwrotną przyjmować zgodnie z poniższymi zasadami: 

POLECAMY

  • traktować informację zwrotną jako szansę,
  • aktywnie słuchać (ewentualnie stawiać dodatkowe pytania),
  • w miarę możliwości należy być otwartym i ograniczyć się tylko do słuchania. W razie potrzeby trzeba wyjaśnić swoje postępowanie, ale nie bronić go oraz nie usprawiedliwiać2.

Autoewaluacja wiąże się z licznymi k

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI