Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

12 marca 2020

NR 35 (Marzec 2020)

„Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny” – interpretacja wiersza Warkoczyk Tadeusza Różewicza i przemówienia Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz

0 687

O SCENARIUSZU

W VIII klasie moi uczniowie i uczennice poznają literaturę przedstawiającą losy ludzi, którym przyszło żyć w czasach II wojny światowej. Bardzo dużo rozmawiamy o okrucieństwie czasów, kiedy okazało się, że bycie człowiekiem nie zawsze oznaczało powód do dumy.

 

POLECAMY

Zależy mi na tym, aby realizować podstawę programową również poza salą lekcyjną, dlatego staram się wyjeżdżać z młodzieżą właśnie podczas omawiania literatury wojennej do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady, by teksty, które omawiamy, były dla nich w pełni zrozumiałe. 


W tym roku przypada 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz, toteż podczas lekcji, na której omawiam z młodzieżą wiersz Tadeusza Różewicza Warkoczyk, postanowiłam wykorzystać tekst kultury, którym jest wypowiedź pana Mariana Turskiego, byłego więźnia obozu. Marian Turski wygłosił przemówienie, które wzruszyło wielu i wstrząsnęło odbiorcami nie tylko w kraju, lecz także za granicą. 
Teksty literackie, zwłaszcza poetyckie, powstawały bardzo często jako odpowiedź na sytuację polityczną kraju, na skutek inspiracji wydarzeniami historycznymi oraz działalnością wodzów, żołnierzy. Poeta to często głos sumienia, głos, który rozliczał z nikczemności systemu, z okrucieństwa drugiego człowieka, jego celem było głoszenie prawdy. Uważam, że dzięki podobnym aktywnościom, kiedy tekst poetycki zostaje skonfrontowany lub „doświetlony” przez współczesny tekst kultury, młodzież ma szansę w pełni odebrać przesłanie dzieła przedstawiającego czasy dla nich odległe, które być może trudno im zrozumieć. 

 

Czas trwania 2 x 45 minut
Cel lekcji Dowiem się, jaką postawę przyjąć, by przyczynić się do tego, aby sytuacja przedstawiona w wierszu Warkoczyk Tadeusza Różewicza nigdy się nie powtórzyła 
Związek z podstawą programową
 1.   1. 1), 2), 4), 7), 8), 9), 10), 11); 2. 1), 2), 3); 
 2. 2. 7); 3. 1), 2) ;
 3. 1. 1), 2), 3), 4), 6), 7); 2. 2), 3), 4); 
 4. 1, 2, 7, 8
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU
 • przedstawiam sytuację przedstawioną w wierszu Tadeusza Różewicza,
 • wyjaśniam przesłanie przemówienia pana Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz,
 • wyjaśniam, jak mogę przyczynić się do tego, aby sytuacja przedstawiona w wierszu nie powtórzyła się
Pytanie kluczowe  Co zrobić, by nie było zła na świecie?
Metody
 • burza mózgów,
 • dyskusja,
 • pogadanka
Formy pracy
 • w parach,
 • w grupach

Przebieg lekcji

Wstęp:

 • Przedstaw uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: Co zrobić, by nie było zła na świecie? Uczniowie i uczennice zastanawiają się w parach nad odpowiedzią, następnie chętne osoby odpowiadają na pytanie, uzasadniając swoje stanowisko. Przedstaw uczniom i uczennicom temat i cel lekcji, sprawdź, czy cel lekcji został przez nich zrozumiany. 
 • Opowiedz uczniom i uczennicom o Auschwitz-Birkenau, byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady niedaleko Oświęcimia. Możesz poprosić wcześniej chętną osobę z klasy o to, by przygotowała dla rówieśników prezentację na temat Auschwitz-Birkenau, a jeśli uczniowie i uczennice są już po wycieczce do muzeum, warto, by sami przypomnieli, czego dowiedzieli się na temat tego miejsca, co zobaczyli na terenie muzeum. Warto przybliżyć uczniom wypowiedź więźnia, który podjął próbę ucieczki z Auschwitz-Birkenau (audycja dostępna jest na stronie ninateka.pl1). W audycji można usłyszeć prof. Zbigniewa Kączkowskiego mówiącego o swojej ucieczce z obozu w Auschwitz. Skomplikowany plan zaczął realizować 17 lipca 1944 r. (15 minut)

Zasadnicza część lekcji:

 • Poproś uczniów i uczennice, aby przeczytali po cichu Warkoczyk Tadeusza Różewicza. Zapytaj młodzież, gdzie znajduje się podmiot liryczny. Poproś, aby po przeczytaniu wiersza uczniowie i uczennice wypisali, co podmiot liryczny widzi, jakie obrazy przekazuje swoim odbiorcom w pierwszej i trzeciej zwrotce. (10 minut)

Co widzi podmiot liryczny? 

 • Poproś młodzież, aby zastanowiła się nad wymową drugiej zwrotki, co oznaczają zwroty dotyczące światła, wiatru, dłoni, deszczu i ust. Porozmawiaj z młodzieżą na temat tego, jak zostały przedstawione życie i śmierć w utworze. (10 minut)
 • Zaproś uczniów i uczennice do zapo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy