Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompetencje komunikacyjne

12 grudnia 2017

NR 14 (Wrzesień 2016)

Jakość komunikacji w czasach multimediów

0 646

Krążą legendy, że to, co wirtualne, jednocześnie jest proste i wygodne. W dobie internetu komunikacja staje się szybka jak nigdy wcześniej. Łatwość i komfort przekazu informacji powoduje, że możliwy jest ich sprawny przepływ. Co jednak z jakością komunikatu? Jakim językiem karmi nas internet? Czy to, co przed laty było dla ludzi skandalem w języku, nadal rzeczywiście nim jest?

W jaki sposób najszybciej pobudzić do działania prawą półkulę mózgu? Wystarczy włączyć dowolny polski film, który będzie pokazywał losy marginesu społecznego, mafii lub gangsterów, a potem powtarzać za aktorami ich kwestie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie w nich zawiera się najwięcej wulgaryzmów, które aktywizują ową część mózgu. To właśnie ona odpowiedzialna jest za nagłe i silne emocje, jakie przeżywa człowiek. Czy to oznacza, że wypowiadanie słów niepoprawnych estetycznie jest wynikiem gwałtownych stanów, a tym samym to naturalna reakcja? Częściowo stwierdzenie to nie mija się z prawdą. Jednak określenie, że jest to coś naturalnego, od razu zwiększa tolerancję na tzw. mięso i sprawia, że zaczynamy je akceptować jak dowolne potoczne określenia. Choć wulgaryzmy istnieją w obiegu społecznym od wieków, to nie należy być na nie obojętnym. Współcześnie zbyt często występują one w roli zamienników dla innych słów, pełnią funkcję budulca więzi społecznych. Z definicji wynika, że wulgaryzm może być pojedynczym wyrazem, wyrażeniem bądź zwrotem o bardzo ekspresywnym zabarwieniu. Odzwierciedla emocje, najczęściej gwałtowne, szybkie. Często używany jest z powodu zapełnienia pewnych luk w słownictwie, gdy nie wiadomo, co powiedzieć 
w danej sytuacji, a reakcja z założenia jest spontaniczna. Wulgaryzmy nie są jednolite pod względem zastosowania. Mogą być to formy jednoznacznie pozytywne, negatywne lub takie, które można ocenić dopiero w zależności od występującego kontekstu. 

POLECAMY

Czy są one równoznaczne z przekleństwami? Otóż nie, choć często są one właśnie z nimi mylone. O ile wulgaryzmy mogą wyrażać gniew, o tyle same przekleństwa służą pewnym obelgom skierowanym np. w drugą osobę. Nie zmienia to faktu, że zarówno te pierwsze, jak i drugie coraz częściej występują w sposobie komunikacji, wypierając kulturę języka. Dotyczy to nie tylko sfery życia codziennego, ale także przestrzeni wirtualnej. Wulgaryzmy stały się nieodłącznym elementem rzeczywistości. Pojawiają się zatem pytania – dlaczego tak się dzieje? Czy proces ten da się zahamować? I wreszcie – czy użytkownicy języka przestali o niego dbać? Skandal, tak jak język, przechodzi przemiany. To, co kiedyś szokowało, dziś powszednieje. Czy to samo dzieje się z wulgarnością? 

Internet lustrem rzeczywistości

Problem wulgaryzmów w sieci ma swoje źródło w życiu codziennym ludzi. Codzienność zaś jednocześnie czerpie wzorce i schematy z przestrzeni wirtualnej. W taki sposób tworzy się błędne koło. Język potoczny, który w coraz większej mierze wypiera oficjalny, jest dopiero początkiem przemian, jakie dokonują się w obszarze komunikacji. Młodzi ludzie są szczególnie podatni na zjawiska, które uznane są za modne. Te z kolei występują powszechnie w internecie – w tzw. vlogosferze. Vlogi, czyli krótkie filmiki o różnej treści, najczęściej nawiązujące do życia codziennego lub w formie poradników, jakiś czas temu zawładnęły wirtualną rzeczywistością. Lekka forma przypadła do gustu zarówno odbiorcom, jak 
i samym twórcom. Stąd też pojęcie vlogosfery, czyli przestrzeni blogerów. Próba utożsamienia się z widownią, której wynikiem jest język potoczny, to dopiero początek. Niecenzuralne słowa, neologizmy, których z dnia na dzień przybywa, znajdują ogromne grono zwolenników. Język młodego pokolenia to coraz częściej mowa nienawiści. Przerażające jest to, że negatywnie nacechowane słowa zaczynają przyjmować pozytywną postać. Ludzie stają się wobec nich coraz bardziej obojętni. Obelga w stronę kolegi czy koleżanki może stanowić wyraz sympatii. Natężenie wulgaryzmów odwraca hierarchię wartości młodych ludzi. Już jakiś czas temu w przestrzeni wirtualnej pojawiła się moda na disschallenge. Geneza tego zjawiska sięga bitew słownych raperów. Nie ominęło to również popularnej platformy YouTube. Nadawca tych treści nie przebiera w słowach, poniża drugą osobę, która jest mu najczęściej znana tylko z przestrzeni wirtualnej. Podobne działania można znaleźć u internetowego twórcy o pseudonimie Gimper. Zaczynał on od filmików typu let’s play – czyli poradników, jak grać. Od jakiegoś czasu równolegle funkcjonuje założona przez Gimpera strona na Facebooku – Hajsownicy. Vloger zaczął nagrywać serię, w której dokonuje publicznej egzekucji swoich fanów. Za różne „przewinienia”, którymi są treści odbiegające od gustu gospodarza, osoby są usuwane z grupy. Nie jest to działanie anonimowe, ponieważ widoczne są dla wszystkich imiona, nazwiska, zdjęcia. Gimper, usuwając członków, nie jest oszczędny w negatywnych słowach, jakie kieruje w stronę adresatów. Używa najgorszych obelg i wulgaryzmów. Jak się okazuje, negatywny odbiór i zaskoczenie są już rzadkością. Oburzenie zmieniło się 
w aprobatę i śmiech. Dowodem na to są milionowe odsłony tego typu filmików. Nie ma tutaj mowy o etyce słowa. 

 

Wulgaryzm może być pojedynczym wyrazem, wyrażeniem bądź zwrotem o bardzo ekspresywnym zabarwieniu. Odzwierciedla emocje, najczęściej gwałtowne, szybkie. Często używany jest z powodu zapełnienia pewnych luk w słownictwie, gdy nie wiadomo, co powiedzieć w danej sytuacji, a reakcja z założenia jest spontaniczna.

 

Młodzi ludzie, którym udało się zbudować popularność, prestiż w internecie i na tym zarobić pieniądze, nie przebierają w środkach. Najważniejsza jest oglądalność, która przeistacza się w realne zarobki. Żeby to osiągnąć, trzeba zaskakiwać i trafiać do odbiorcy, którym są najczęściej osoby w przedziale wiekowym 10–18 lat. Najważniejsze są emocje – wywołanie ich u odbiorcy. Nieistotne, jakie one będą, dopuszczalne są nawet te negatywne. Ważne, że występują, ponieważ niejednokrotnie są motorem napędzającym oglądalność. Tutaj pojawia się paradoks. Wulgaryzmy z jednej strony szokują, z drugiej zaś są próbą utożsamienia się z odbiorcą.
 

Pomiędzy mediami tradycyjnymi a nowymi 

„Przepraszam, zapomniałem, że jesteśmy na wizji” – zdarza się czasami usłyszeć każdemu odbiorcy mediów. Zarówno w radiu, jak i telewizji mają miejsce sytuacje, w których rozemocjonowany gość mówi o kilka słów za dużo. Warto dodać, że o kilka mocnych słów za dużo. Po odpowiedniej reakcji i przeprosinach, ów błąd osoby dopuszczonej do głosu odchodzi w niepamięć. Tym samym przeciętny Kowalski nie czuje niesmaku i zapomina o nietakcie, jakim jest przeklinanie na antenie. Pojawia się tym samym pytanie – kim jest typowy Kowalski? Czy jest to użytkownik internetu, który karmi się nie tylko tradycyjną telewizją, lecz także wirtualną, jaką tworzy obecnie na przykład YouTube? Jeśli tak, to nic nie powinno go dziwić, ponieważ właśnie w rzeczywistości internetowej granica poprawności językowej zostaje poszerzona i sprawia, że oburzające dotychczas wulgaryzmy zmieniają swoje zabarwienie i stają się obowiązkowym elementem, dodatkiem, który spaja całą wypowiedź.

Język każdego medium jest indywidualny i specyficzny. W prasie dominują krótkie zdania, radio powinno obrazowo mówić na dany temat. A telewizja? Tutaj dostrzec można wiele różnorodnych możliwości. Opowiada ona nam historie, porusza, relacjonuje, wreszcie manipuluje. Jednak w każdym z tych mediów dużą uwagę przykłada się do poprawności i estetyki słowa. Dziennikarze trafiają do mas, co sprawia, że wymaga się od nich staranności mowy. Jak to jest realizowane w rzeczywistości? Niewątpliwie różnie, ponieważ ilu prowadzących programy, tyle sposobów na komunikowanie się z odbiorcami. Mimo to rzadko słyszy się od nich wulgaryzmy (nawet w ich pozytywnym znaczeniu), ponieważ nie wpływa to dobrze na świadomość językową rodaków. Telewizja tradycyjna ma większe ograniczenia co do słownictwa. Wszelkie przewinienia, jakich dopuszczają się aktorzy w serialach, filmach, goście programów wcześniej nagranych, są maskowane dźwiękiem, który ma zagłuszyć ewentualne wulgaryzmy. Jeśli sytuacja ma miejsce podczas transmisji na żywo, rozmówcy przepraszają czy upominają, aby bardziej kontrolować to, co się mówi. Wydaje się to oczywiste, bezproblemowe. Jednak obserwując nowoczesną telewizję internetową, jaką stanowi wiele portali – na przykład popularny wśród wielu pokoleń YouTube – dostrzec można większą swobodę języka. 
W negatywnym tego słowa znaczeniu również.

Na czym polega różnica w obu sposobach przekazu? Internet pozwala na wiele – także na bycie niegrzecznym wobec innych. Tutaj emocje przekazuje się głównie za pomocą słów. Mimika, gesty, krzyk często nie odgrywają tak wielkiej roli jak właśnie język. Tutaj także panuje większa swoboda, ponieważ nie istnieją ograniczenia, które zakazywałyby używania pewnych wyrażeń. Internet daje każdemu możliwość wyrażania myśli w taki sposób, w jaki odczuwa się potrzebę. Dotyczy to również YouTube. Tutaj piszczący dźwięk, który wskazywałby na wulgaryzmy, jest rzadkością. Prowadzący kanały na tym portalu utożsamiają się z odbiorcami, pokazując, że są tacy sami jak oni. Zmniejszają dystans, który ich dzieli. Jaka jest tego cena? Język staje się niekiedy laicki, zbyt potoczny i niedbały. Czy o to chodzi w tradycyjnych mediach?

Realia telewizji tradycyjnej często mieszają się z tymi, które związane są z wirtualną przestrzenią. Wiele osób medialnych stara się poszerzyć swoją publiczność, publikując materiały także w internecie. Dostrzec można pewne schematy zachowań powtarzanych zarówno na szklanym ekranie, jak i monitorze komputera. Za przykład niech posłuży Kammel Czanel, czyli kanał prowadzony przez Tomasza Kammela. Analizując poszczególne nagrania, widać charyzmę, sposób wypowiadania się, które popularne są w środowisku dziennikarskim. Jego odcinki dotyczą komunikacji interpersonalnej, tego, jak mówić i co robić podczas wystąpień publicznych. W tym przypadku telewizja wirtualna dopełnia się z tą tradycyjną. Także język budzi pozytywne odczucia, a wręcz intryguje przez wzgląd na swą estetykę. Można pokusić się o stwierdzenie, że kanał odznacza się wysoką jakością. Dlaczego nie może być tak w pozostałych przypadkach?

Artystyczna wolność słowa

Największym atutem, lecz także i przywarą twórców internetowych, jest ich swoboda i wiarygodność. To prawdopodobnie główna przyczyna ich niekonsekwencji w używaniu języka. Nie są oni poddawani niczyjej kontroli, co sprawia, że budują swój wizerunek na zasadzie podobieństwa z widzem. Jeśli odbiorcy mówią potocznie, niedbale, wplatają w wypowiedzi wulgaryzmy, bo są zdenerwowani czy podekscytowani – oni też mogą to robić, a nawet powinni. Dzięki temu są bliżej swoich fanów, gości kanału czy krytyków, bo tacy też znajdują dla siebie miejsce w sieci internetowej. To, co zawiera gwałtowne emocje, jest atrakcyjne i opłacalne. Dosadne określenia przykuwają uwagę, a to wpływa na wzrost liczby odwiedzin na danym kanale. Co to oznacza? Większy przypływ gotówki, bo przecież YouTube niczym prawdziwa telewizja jest również źródłem zarobku dla wielu osób.

Popularność tego miejsca w sieci wynika z różnorodności tematów na nim poruszanych. 
W internecie spotykamy wachlarz osobowości, stylów i charakterów. Odnaleźć można kanały o treściach humorystycznych, naukowych, podróżniczych czy kulinarnych. Niegasnącą sławą cieszą się filmiki „opowiadane”, czyli takie, które polegają głównie na rozmawianiu z widzami. W takiej sytuacji najlepiej widać wolność artystyczną, jaka panuje w wirtualnym świecie. Pełna swoboda, brak ograniczeń sprawia, że youtuberzy kreują swój wizerunek niekiedy pod prąd temu, co jest uznane przez większość. Przykładem tego może być Maciej Dąbrowski, autor kanału o chwytliwej nazwie „ZDupy”. Publikuje on treści humorystyczne, które jednak poddawane są nieustannym dyskusjom. Nie bez przyczyny, bowiem twórca dzieli się z widzami przemyśleniami, dodając niesmaczne, absurdalne określenia i wulgaryzmy. Zasadniczo niesmak może budzić każde wypowiedziane przez niego zdanie. Mimo to liczba subskrybentów stale rośnie, a Maciej Dąbrowski staje się… coraz popularniejszy i doceniany przez innych. Czy to oznacza, że wulgarność ma większą cenę niż poprawny i estety...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy