Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kto? Co zrobił? W arcydziele i nie tylko – cykl lekcji poświęcony podmiotowi i orzeczeniu
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 30 listopada 2017 | NR 8
162

Pojęcia podmiotu i orzeczenia wyjaśniane są uczniom już w piątej klasie szkoły podstawowej. Dla dzieci w wieku 12 lat nie są to zagadnienia arcyciekawe, dodatkowo często sprawiają wiele kłopotów. Warto więc zrobić wszystko, aby wiedza z tej dziedziny okazała się na lekcji bardziej przystępna niż uczeń myślał. Proponuję więc zestawić omawianie tekstu popkultury (np. tekst piosenki hip-hopowej, której uczniowie nie znają) z ćwiczeniami praktycznymi dotyczącymi głównych części zdania. Połączenie to z rozważaniem na temat arcydzieła może znacznie urozmaicić lekcję, a teksty hip-hopowe będą pewnego rodzaju elementem łączącym świat gramatyki z rzeczywistością ucznia.

Lekcja 1 – Temat: Arcyciekawe rozważania nad arcyciekawymi sprawami

Etap szkolny:

Drugi etap edukacyjny – klasa 5

Cele ogólne:

Uczeń:
•     analizuje tekst utworu,
•     poznaje pojęcie podmiotu i orzeczenia,
•     poprawia umiejętności tworzenia własnego tekstu literackiego,
•     rozprawia na temat arcydzieła

Cele szczegółowe:

Uczeń:
•     potrafi własnymi słowami opowiedzieć treść utworów,
•     wymienia elementy różniące oba utwory,
•     podaje wyraz zawierający przedrostek arcy-,
•     wyraża swoją subiektywną opinię, rozstrzygając, czy dzieło jest arcydziełem czy nie

 

Część wstępna: 

 • nauczyciel przed podaniem tematu lekcji przyczepia do tablicy kartkę z zapisanym przedrostkiem arcy-,
 • uczniowie podają wyrazy, które występują z tym prefiksem,
 • nauczyciel przyczepia do tablicy propozycje, które się pojawiły. Na środku przyczepia słowo arcydzieło. 

Część właściwa:

 • burza mózgów na temat tego, czym jest arcydzieło;
 • prezentacja głosowa dwóch utworów – fragmentu lektury Chłopcy z placu broni (załącznik 1) oraz piosenki Trzeciego Wymiaru Skamieniali (załącznik 2);
 • rozmowa na temat treści utworów;
 • próba określenia przez uczniów, który z utworów według nich jest arcydziełem, z podaniem np. 5 argumentów, dlaczego;
 • odtworzenie obydwóch utworów – w tym momencie uczniowie dowiadują się, jaki charakter ma tekst drugi.

Całkiem prawdopodobne w tym momencie jest to, że uczniowie wskażą jako arcydzieło dzieło Ferenca Molnara. Może tak się stać ze względu na język, którym operuje autor. Warto w związku z tym wspomnieć o pejoratywnym ocenianiu tekstów piosenek hip-hopowych wśród społeczeństwa, wskazać na wartości zawarte w tekście i podkreślić subiektywność opinii na temat tego, który utwór jest arcydziełem. Istotne jest, aby zaprezentować uczniom teksty pozbawione danych autora i tytułu, aby nie wpływały one na ocenę utworu.
Ważne jest bowiem, żeby uczeń oceniający teksty wyraził swoją opinię, a nie mówił to, co ,,nauczyciel chce usłyszeć”; 

 • ponowne pytanie o to, który utwór według uczniów może zostać uznany za arcydzieło.

Część końcowa: 

 • samodzielne stworzenie notatki graficznej: Jakie według mnie cechy powinno mieć arcydzieło? 

 

 • zadanie domowe: 

Napisz krótki tekst o swoim ulubionym dniu tygodnia, który – Twoim zdaniem – można uznać za arcydzieło (maksymalnie 1 strona formatu A5).

Lekcja 2 – Temat: Nasze klasowe arcydzieło

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wypowiada się na temat tekstu,
 • uzasadnia swoje zdanie,
 • ocenia dzieło

 

Lekcja będzie miała formę konkursu. Każde dziecko otrz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy