Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agnieszka Kula

Bada współczesną polszczyznę w mediach (prasie, telewizji), koncentrując się na ujęciu tekstologicznym, stylistycznym i pragmatycznym. Interesuje się redundancją w języku, wciąga ją definiowanie pojęć znanych, lecz rozmytych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz