Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Monika Grzelka

Bada współczesną polszczyznę w mediach (prasie, telewizji), koncentrując się na ujęciu tekstologicznym, stylistycznym i pragmatycznym. Pochłania ją dyskurs intelektualny, bawi ją egzaltacja językowa, śmieszy nadmiar trudnych, rzadkich słów.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz