Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

5 lipca 2019

NR 31 (Lipiec 2019)

Dlaczego podróże kształcą? W podróży z Małym Księciem, bohaterem utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego

0 1011

O scenariuszu


Uczniowie i uczennice lubią korzystać z własnych urządzeń mobilnych podczas lekcji, odkrywają wtedy, że mogą one służyć uczeniu się. Scenariusz lekcji jest tak przygotowany, by włączyć do pracy na lekcji bezpłatne narzędzia i aplikacje dostępne w Internecie: kody QR, mapę myśli tworzoną w AnswerGarden, piosenkę z kanału YouTube, bezpłatne zdjęcia ze strony //pixabay.com/pl/, na której znajdują się wolne od praw autorskich obrazy i pliki wideo. Zaplanowane formy aktywności pozwalają włączyć się do pracy każdemu uczniowi i uczennicy, oddziałując na wiele zmysłów. 

POLECAMY

Związek z podstawą programową: I 7–11, II 1–3, 6, III 2.4, IV 1, 6, 8
Czas trwania 90 minut
Cele lekcji: • dowiem się, co to oznacza, że podróże kształcą,
• poznam znaczenie wizyt Małego Księcia na różnych planetach, aby stworzyć zasady postępowania w dorosłym życiu
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU • wyjaśniam znaczenie myśli „podróże kształcą”,
• wymieniam postaci, które Mały Książę poznał podczas kolejnych wizyt na planetach, i wskazuję przesłanie wynikające z każdego spotkania
Pytanie kluczowe: Dlaczego dorośli są dziwni?
Metody • burza mózgów
• dyskusja
Formy pracy • praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach

 

Przebieg zajęć


Wstęp:
■      Zadaj młodzieży pytanie kluczowe: Dlaczego dorośli są dziwni? Uczniowie i uczennice zastanawiają się w parach nad odpowiedzią, następnie chętne osoby odpowiadają na pytanie, uzasadniając swoje stanowisko. Przedstaw temat lekcji i zapytaj o to, co ich zdaniem jest celem lekcji. Propozycje młodzieży warto zapisać, jeśli cele lekcji przedstawione przez uczniów różnią się od tych, które zostały przygotowane przez nauczyciela; podaj cel przygotowany za pomocą narzędzia1 www.voki.com2, gdzie podaje je stworzony przez nauczyciela awatar: //tinyurl.com/hz56h9f3

Zasadnicza część lekcji:
■      Wyjaśnij uczniom i uczennicom zasady pracy podczas lekcji: uczniowie pracujący w grupach będą losować konkretne planety, które odwiedził Mały Książę, aby porozmawiać o przebiegu spotkania z ich mieszkańcami, o tym, czego Mały Książę dowiedział się od dorosłych mieszkańców planet i jakie wskazówki do ich dorosłego życia mogą sformułować na podstawie spotkań. 
■      Pytania, które są zaproponowane do pracy w grupach, nie polegają jedynie na odtworzeniu wiedzy uczniów, która wynika ze znajomości przeczytanego tekstu, uczniowie odpowiedzi uzasadniają, przetwarzając swoją wiedzę na wyższym poziomie taksonomicznym (ewaluacja). Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, sprawdzając, czy rozumieją pytania, czy podążają we właściwą stronę, wyjaśniając ewentualne trudności, jeśli zasygnalizują problem. 
■      Pytania do pracy w grupach losujących planety, na których spotkać można było: Króla, Próżnego, Biznesmena, Latarnika, Geografa, Żmiję, Lisa, Zwrotniczego, Handlarza (w zależności od tego, ilu mamy uczniów w klasie, tworzymy 3–4 grupy, które opowiadają o 2–3 wizytach Małego Księcia na różnych planetach):
–    W jaki sposób przebiegało spotkanie z ...
–    Jakie ważne słowa padły podczas rozmowy Małego Księcia z mieszkańcami kolejnych planet? Jak należy je interpretować? W jaki sposób można odnieść je do otaczającego nas świata? 
–    Jakie wskazówki na dorosłe życie można sformułować na podstawie spotkania Małego Księcia z ... 

    Podczas pracy w grupach uczniowie zapisują swoje refleksje na karcie pracy. 

Karta Pracy nr 1 

Spotkanie z ... Ważny cytat – złota myśl Przesłanie Wskazówki na dorosłe życie
Królem      
Próżnym      
Biznesmenem      
Latarnikiem      
Geografem      
Żmiją      
Lisem      
Zwrotniczym      
Handlarzem      


■      Po przedstawieniu wyników pracy w grupach poproś młodzież, by wysłuchała piosenki „Mały Książę” Kasi Sobc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy