Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kompetencje komunikacyjne

15 grudnia 2017

NR 18 (Maj 2017)

Czy wiesz, jak wyrazić siebie?

0 135

Sztuka dobrej prezentacji nie należy do najłatwiejszych. W wielu sytuacjach stres staje się nie do pokonania, a myśli nieustannie plączą się. Jak to właściwie jest z wystąpieniami publicznymi? Czy naprawdę tak trudno sobie z nimi poradzić?

Pokaż siebie takim, jak chcesz, by inni Cię widzieli – tak mogłoby brzmieć zdanie podsumowujące każdy podręcznik dotyczący przygotowania prezentacji i sposobu jej przedstawiania. Wydaje się to z pozoru banalne, ponieważ w większości codziennych sytuacji trzeba umieć wyrażać siebie czy swoje zdanie, argumentować i dowodzić czemuś. Dzieje się to za pomocą słów, mimiki czy gestów. Jednak ostatecznie sam moment wystąpienia budzi wiele lęku i niepewności. Nerwy są zdradzane przez niekontrolowaną mowę ciała. Wiele czynników wpływa na to, że demaskujemy samych siebie. 

W tym miejscu należy sobie przypomnieć, czym właściwie jest komunikowanie i komunikacja? Pierwsze z pojęć można podzielić na dwie grupy – jednokierunkowe i dwukierunkowe. Znaczy to tyle, że podczas komunikowania jednokierunkowego przekazujemy pewien komunikat i nie oczekujemy żadnej reakcji czy potwierdzenia. W drugim przypadku dochodzi już do tzw. sprzężenia zwrotnego, którym są odpowiedzi, kolejne pytania itd. A co z komunikacją? Tę z kolei możemy podzielić ogólnie na dwie kategorie: werbalną i niewerbalną. Żadnej z nich nie można określić jako ważniejszą. Werbalna dotyczy tego, w jaki sposób ludzie się komunikują, używając do tego słów. Niewerbalna jest jej przeciwieństwem – w tym przypadku używa się np. mimiki, gestów, dźwięków pozawerbalnych. Obie łączą się ze sobą, pomagają lepiej zrozumieć komunikat lub go przekazać.

Po prostu to powiedz!

Umiejętność ładnego wypowiadania się stanowi jeden z elementów kształtowania pozytywnego wizerunku. 
Świadczy też o pewnym dokonanym procesie socjalizacji. Nie od dziś wiadomo, że język jest głównym środkiem komunikacji werbalnej. To właśnie dzięki niemu można przekazywać myśli czy idee. Posługujemy się nim właśnie po to, aby wyrażać – poglądy, odczucia – lecz nie tylko. Za jego pomocą także oceniamy – rzeczy, ludzi zgodnie z własnym systemem wartości. Dodatkowo prezentujemy doświadczenia, które dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Co najważniejsze – za pomocą języka mówimy też często właśnie o… języku. Nim samym operujemy podczas wszelkich wystąpień publicznych – począwszy od matury ustnej, przez egzaminy, po rozmowy kwalifikacyjne. 

Żeby umieć się skutecznie i dobrze komunikować za pomocą słów, trzeba opanować dwie sztuki – poprawnego mówienia i aktywnego słuchania. Bardzo często mamy z tym problem – szczególnie z drugim elementem. Skuteczne mówienie nie oznacza wyłącznie osiągania celu, a dotyczy także prostej kwestii – mówienia na temat i w taki sposób, aby inni nas zrozumieli. W dobie internetu, gdy większość komunikatów spisujemy w skrótowej postaci poprzez komunikatory, mamy problem z wyrażaniem myśli na głos w taki sposób, aby był zwięzły i konkretny. Druga kwestia, która stwarza trudności, to słuchanie. W trakcie dialogu bardzo często nie potrafimy się skupić na tym, co mówią inni. Tworzymy w głowie własną wypowiedź, ignorując rozmówcę, a przecież to aktywne słuchanie jest przejawem naszego zainteresowania i życzliwości. O tym należy pamiętać – aby zawsze słuchać drugą stronę! Jest wiele sposobów, które odzwierciedlają, że rozumiemy drugą osobę – możemy parafrazować, dopytywać, wyjaśniać, ale też okazywać emocje zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny. 

Bardzo ciekawe jest spojrzenie na komunikację werbalną przez pryzmat czynników pozajęzykowych. Takimi elementami wpływającymi na sposób komunikowania się może być kultura. Choć bywa to stereotypowe, jednak często uważa się, że mieszkańcy Azji i terenów wschodnich są mniej rozmowni, jeśli chodzi np. o wyrażanie uczuć. Wynika to z ich częstej podejrzliwości i sposobu życia. Z kolei Amerykanie czy Europejczycy widziani są jako społeczeństwa, które nie mają trudności w komunikowaniu. Inną kwestią jest płeć – niezaprzeczalnie w odmienny sposób dyskutują czy komunikują się kobiety oraz mężczyźni. Te pierwsze kładą nacisk na porozumienie, zgodę, a drudzy na osiągnięcie własnego celu. Te pewne zależności pokazują, że porozumienie się za pomocą słów przebiega w różny sposób, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy. Co jest w tym istotne, to fakt, żebyśmy zawsze byli nastawieni na wspomniane aktywne słuchanie – niezależnie od okoliczności.

■    Mimika – to ruchy mięśni twarzy. Wyrażają one myśli, przeżycia, nastroje, a także postawy wobec innych ludzi. Podstawowe emocje, jakie możemy wyrazić za pomocą mięśni twarzy, to: strach, szczęście, zdziwienie, gniew, wstręt, smutek.
Ważną rolę odgrywają tutaj nasze brwi, okolice oczu oraz ust. Należy pamiętać również o kontakcie wzrokowym.
Jak przekazujemy nasze emocje? Zobaczmy:
–    STRACH – otwarte oczy, uniesione, ściągnięte brwi, otwarte usta lub opuszczone do dołu,
–    SZCZĘŚCIE – „kurze łapki” wokół oczu, zaangażowane mięśnie policzków, uniesione kąciki ust,
–    ZASKOCZENIE – uniesione brwi, szeroko otwarte oczy, opuszczona żuchwa,
–    GNIEW – opuszczone i ściągnięte brwi, napięte powieki, ściągnięte wargi,
–    WSTRĘT – zmarszczony nos, uniesiona górna warga,
–    SMUTEK – uniesione wewnętrzne końce brwi, opadnięte kąciki ust.

Równie ważny jest kontakt wzrokowy, który często pełni funkcję komunikatu zwrotnego. Długość naszego spojrzenia może wzmacniać naszą prezentację, a także wywierać wpływ na odbiorcę. Dzięki temu możemy skupić na sobie uwagę publiczności albo wywołać pożądane przez nas reakcje.
■    Naszym słowom towarzyszą również dźwięki paralingwistyczne, czyli westchnienia, pomruki, płacz, śmiech, jęki i przydźwięki w rodzaju „eee”, „yyy”, czyli wszelkie odgłosy, które nie tworzą słów. Dochodzi do tego również kanał wokalny – intonacja, akcentowanie, barwa głosu, wysokość głosu itd. Wszystkie te elementy urozmaicają nasz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy