Czy wiesz, co czytasz? Scenariusz lekcji z ćwiczeniami w czytaniu ze zrozumieniem

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Dla kogo?  Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czas trwania 45 minut
Ścieżka edukacyjna  praca z tekstem
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu popularnonaukowego,
 • krytycznego myślenia,
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu popularnonaukowego
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
 • rozpoznaje informacje prawdziwe i fałszywe,
 • korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów,
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić

Uczeń/uczennica w czasie lekcji:

POLECAMY

 • wyszukuje w dowolnych źródłach informacje związane z tematem,
 • bierze udział w debacie, podczas której prezentuje zajęte przez siebie stanowisko,
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów i koleżanek z klasy

Uczeń/uczennica po lekcji potrafi:

 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
 • wskazać słowa kluczowe,
 • omówić najważniejsze zagadnienia, które zawiera omawiany tekst
Metody i techniki dydaktyczne
 • elementy myślenia krytycznego, 
 • metoda niedokończonych zdań, 
 • feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy
 • praca indywidualna, 
 • debata
Środki i pomoce dydaktyczne  Fragment artykułu popularnonaukowego Stanisława Czachorowskiego Pajędza (czarownica), która Antarktydzie zagraża i być może uczestniczyła w andrzejkowych wróżbach wraz z zestawem ćwiczeń 


Przebieg lekcji

 • Faza wstępna
  Faza wstępna lekcji zakłada wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć. Zaprezentowane zostaną zadania, które przewidziano do realizacji.
  W trakcie realizacji tego kroku warto podkreślić, że w pracy z tekst...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI