Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

25 marca 2019

NR 29 (Marzec 2019)

Czy to jest miłość?
O braku pewności w wierszu Adama Mickiewicza

0 1103

Scenariusz lekcji do wiersza Adama Mickiewicza „Niepewność”

POLECAMY

Czas trwania  45 minut
Cel lekcji Dowiem się, jak o swoich uczuciach wypowiada się podmiot liryczny, by radzić sobie na co dzień z uczuciowymi dylematami.  
Kryteria 
sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU
• przedstawiam fakty z życia Adama Mickiewicza związane z jego życiem uczuciowym,
• wyjaśniam, na czym polegają wątpliwości podmiotu lirycznego w wierszu Niepewność,
• analizuję sytuację podmiotu lirycznego i porównuję z własnymi doświadczeniami
 
Pytanie kluczowe Skąd się bierze miłość?
Metody • burza mózgów,
• dyskusja,
• pogadanka
Formy pracy • praca w parach,
• praca w grupach

 

Poloniści często zauważają, że teksty omawiane na języku polskim bywają niezrozumiałe dla współczesnej młodzieży, ponieważ dzieła te i ich przesłanie na tyle się zdeaktualizowały, że są dla uczniów i uczennic nieatrakcyjne, nie odnoszą się do współczesnych doświadczeń i emocji młodych ludzi. Dlatego kiedy zaczynam z moimi uczniami i uczennicami interpretować teksty poetyckie, staram się zawsze odnosić je do świata wartości współczesnych nastolatków i pytaniem kluczowym zaintrygować na tyle, aby chętnie brali udział w dyskusji. Atutem podczas pracy z tekstem literackim jest na pewno wykorzystanie muzyki, którą współcześni nastolatkowie się pasjonują, dlatego proponowany przeze mnie scenariusz lekcji łączy rozważania na temat miłości z wykorzystaniem utworu muzycznego. Dodatkowo, pamiętając o fascynacji młodych ludzi cyfryzacją, postanowiłam wykorzystać narzędzie TIK, które sprzyja uczeniu się i zaproponowałam użycie programu Edpuzzle, który jest prosty w obsłudze i pozwala na wykorzystanie muzyki z kanału YouTube do celów edukacyjnych w taki sposób, że teledysk możemy przekształcić w quiz. 

 

Przebieg lekcji

Wstęp:

■      Poproś uczniów i uczennice, aby w parach zastanowili się nad odpowiedzią na pytanie kluczowe i spróbowali odpowiedzieć, skąd się bierze miłość. Po burzy mózgów i ustaleniu odpowiedzi na pytanie kluczowe chętne osoby z par zabierają głos. 

■      Przedstaw młodzieży temat i zapytaj o to, co jest celem lekcji. Po tym, jak młodzież na podstawie pytania kluczowego i tematu sformułuje cel lekcji, zapisz go na tablicy i (jeśli się różni)1 podaj także ten przygotowany przez siebie. 

■      Następnie poproś młodzież, aby stworzyła mapę myśli i zapisała własne skojarzenia ze słowem „miłość”. (10 minut)

 

Karta pracy nr 1. Mapa myśli

 

Zasadnicza część lekcji: 

■      Opowiedz uczniom i uczennicom o tym, że Adam Mickiewicz, autor wiersza Niepewność, przeżył nieszczęśliwą miłość do Maryli Wereszczakówny, która wyszła za mąż za hrabiego Puttkamera. Niespełnione uczucie miało wielki wpływ na twórczość poety, który odwoływał się od swych uczuć i do postaci Maryli w wielu dziełach. Co prawda nie należy uznawać, że w tekście literackim wypowiada się autor, a podmiot liryczny, warto jednak zwrócić uwagę, że osobiste przeżycia Adama Mickiewicza miały wpływ na kształt jego twórczości. (3 minuty)

■      Wyjaśnij młodzieży, że podczas lekcji muzyka pomoże w zinterpretowaniu dzieła i wyjaśnieniu jego przesłania. Poproś uczniów i uczennice o to, aby wysłuchali wiersza Niepewność w wykonaniu Marka Grechuty, wybitnego polskiego artysty: Marek Grechuta, Niepewność (2’57”) //www.youtube.com/watch?v=krksWron54w i jednocześnie śledzili wzrokiem tekst. Po wysłuchaniu utworu zadaj młodzieży pytanie, z jakim dylematem boryka się podmiot liryczny wiersza. Po tym, jak otrzymasz odpowiedź, że osoba mówiąca w wierszu zastanawia się, czy uczucie, które żywi, to miłość czy przyjaźń, powiedz, że zadaniem młodzieży będzie rozwianie refleksji podmiotu lirycznego. (7 minut)

■      Podziel młodzież na trzy grupy. Zadaniem pierwszej grupy będzie wyszukanie w wierszu dowodów na to, że parę łączy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy