Co ogrodnik może mieć wspólnego ze śmiercią? Interpretacja Trenu V Jana Kochanowskiego

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

O scenariuszu


Scenariusz lekcji do Trenu V Jana Kochanowskiego, dzięki zastosowaniu pytania kluczowego, pozwala mi bez problemu wprowadzić uczniów w świat symboli. Spostrzegłam niestety, że umiejętność abstrakcyjnego myślenia staje się coraz bardziej deficytowa i powoduje duże utrudnienie podczas pracy z tekstami literackimi na lekcjach języka polskiego. Na pewno pomocne w zrozumieniu treści, które mają podwójne znaczenie, są pytania kluczowe, gdyż angażują one ucznia w lekcję, włączają wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela, skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę1

POLECAMY

Czas trwania 45 minut
Cel lekcji Dowiem się, w jaki sposób ludzie radzą sobie ze stratą
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU • wymieniam fakty z życia polskiego poety Jana Kochanowskiego,
• definiuję tren,
• definiuję symbol i wyjaśniam symbolikę w utworze,
• interpretuję Tren V Jana Kochanowskiego, przedstawiając uczucia podmiotu lirycznego
Pytanie kluczowe: Co ogrodnik może mieć wspólnego ze śmiercią?
Metody • burza mózgów,
• dyskusja,
• pogadanka
Formy pracy • praca w parach,
• praca w grupach
Materiały karty na podsumowanie lekcji

 

Przebieg zajęć


Wstęp:

  • Poproś uczniów i uczennice, aby w parach zastanowili się nad odpowiedzią na pytanie kluczowe. Po burzy mózgów i ustaleniu odpowiedzi w parach chętne osoby zabierają głos. Przedstaw młodzieży temat i zapytaj, co jest celem lekcji. Po tym, jak młodzież na podstawie pytania kluczowego i tematu sformułuje cel lekcji, zapisz go na tablicy i (jeśli się różni) podaj przygotowany przez siebie. 
  • Zaproś młodzież do zapoznania się z biografią renesansowego poety – Jana Kochanowskiego. Następnie poproś, aby w parach uczniowie i uczennice stworzyli mapę myśli, uwzględniając najważniejsze fakty z życia poety. 

 

 

Zasadnicza część lekcji: 

  • Ponieważ podczas podawania najważniejszych faktów z biografii poety uczniowie i uczennice uwzględniają wiadomość, iż jest on autorem 19 trenów, wyjaśnij, że tren jest utworem lirycznym o charakterze żałobnym, wywodzącym się ze starożytności. Wtedy treny poświęcano pamięci osoby zmarłej, będącej wielkim przywódcą, osoby z imponującymi osiągnięciami, tymczasem renesansowy poeta zdecydował się uhonorować trenami pamięć swojej córki. 
  • Połącz młodzież w grupy, w których będzie pracowała podczas lekcji. Poproś o wysłuchanie Trenu V znajdującego się na stronie wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny-tren-v/2. Uczniowie i uczennice jednocześnie śledzą wzrokiem tekst. Następnie przydziel młodzieży pytania, na które, dyskutując w grupach, mają znaleźć odpowiedzi: 

Porozmawiaj z koleżanką/kolegą, odpowiadając na pytania do Trenu V: 


–  Grupa 1: O jakim doświadczeniu opowiada podmiot liryczny w Trenie V? 
–  Grupa 2: Dlaczego Urszula została porównana do młodej rośliny? 
–  Grupa 3: Co oznacza nawiązanie do mitologii poprzez przywołanie postaci Persefony?


Uczniowie i uczennice dyskutują w grupach, następnie liderzy grup prezentują efekty swojej pracy na forum klasy: porównanie śmierci U...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy