Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

25 marca 2019

NR 29 (Marzec 2019)

Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka?
(Chłopcy z Placu Broni)

0 94

Scenariusz może zostać z powodzeniem zrealizowany podczas lekcji języka polskiego 
oraz  godziny z wychowawcą lub etyki w klasach, które czytały powieść Ferenca Molnara 
pt. Chłopcy z Placu Broni.

 

Temat  Wybaczenie – wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni)
Czas Jedna jednostka lekcyjna 
Cele ogólne  • Kształtowanie empatii oraz refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury,  powinności moralnych oraz różnych sytuacji życiowych.
• Wyrażanie opinii i jej uzasadnianie
Cele szczegółowe  Uczeń:
• analizuje postawy bohaterów literackich – motywy i sposoby działania, nazywa pojęcia; 
• identyfikuje postawę własną i rówieśników;
• podejmuję próbę wyjaśnianie znaczenia zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji;
• uzasadnia opinie, wydaje sądy (nie – osądy), poznaje zasady kulturalnego dyskutowania; 
• rozumie znaczenie wybaczenia w budowaniu i naprawianiu dobrych relacji z innymi ludźmi
Metody • mapa mentalna, 
• drzewko decyzyjne, 
• minidyskusja
Formy pracy • praca w grupach, 
• praca w parach, 
• praca z tekstem
Pomoce Szary papier, pisaki, słownik języka polskiego, tekst lektury Chłopcy z Placu Broni

 

Lekcja dotyczyć będzie analizy postawy jednego z bohaterów – Gereba, który zdradził swoją drużynę, oraz postawy jego kolegów. 

Przebieg lekcji

■      Czynności porządkowe.
■      Podanie celów lekcji. 
■      Postawienie pytań kluczowych: Co to jest wybaczenie? (próba stworzenia przez zespół własnej definicji) Czy łatwo jest wybaczyć drugiemu człowiekowi? Czy wybaczenie jest wyrazem siły, czy słabości? 
■      Sprawdzenie w słowniku języka polskiego znaczenia słowa wybaczenie. 
■      Analiza zachowania Gereba. 

–    Co zrobił? Dopuścił się zdrady.
–    Dlaczego tak postąpił? Był zazdrosny o Bokę, którego koledzy wybrali na swojego przywódcę (Gereb przegrał z Boką w głosowaniu na przywódcę chłopców z Placu Broni) – analiza motywu. 
–    Co wydarzyło się, kiedy sprawa wyszła na jaw? Gereb przyszedł do swojej dawnej grupy i przeprosił kolegów.
–    Jak zachowali...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy