Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

25 marca 2019

NR 29 (Marzec 2019)

Wybaczenie - wyraz siły czy słabości człowieka?
(Chłopcy z Placu Broni)

0 1400

Scenariusz może zostać z powodzeniem zrealizowany podczas lekcji języka polskiego 
oraz  godziny z wychowawcą lub etyki w klasach, które czytały powieść Ferenca Molnara 
pt. Chłopcy z Placu Broni.

POLECAMY

 

Temat  Wybaczenie – wyraz siły czy słabości człowieka? (Chłopcy z Placu Broni)
Czas Jedna jednostka lekcyjna 
Cele ogólne  • Kształtowanie empatii oraz refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury,  powinności moralnych oraz różnych sytuacji życiowych.
• Wyrażanie opinii i jej uzasadnianie
Cele szczegółowe  Uczeń:
• analizuje postawy bohaterów literackich – motywy i sposoby działania, nazywa pojęcia; 
• identyfikuje postawę własną i rówieśników;
• podejmuję próbę wyjaśnianie znaczenia zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji;
• uzasadnia opinie, wydaje sądy (nie – osądy), poznaje zasady kulturalnego dyskutowania; 
• rozumie znaczenie wybaczenia w budowaniu i naprawianiu dobrych relacji z innymi ludźmi
Metody • mapa mentalna, 
• drzewko decyzyjne, 
• minidyskusja
Formy pracy • praca w grupach, 
• praca w parach, 
• praca z tekstem
Pomoce Szary papier, pisaki, słownik języka polskiego, tekst lektury Chłopcy z Placu Broni

 

Lekcja dotyczyć będzie analizy postawy jednego z bohaterów – Gereba, który zdradził swoją drużynę, oraz postawy jego kolegów. 

Przebieg lekcji

■      Czynności porządkowe.
■      Podanie celów lekcji. 
■      Postawienie pytań kluczowych: Co to jest wybaczenie? (próba stworzenia przez zespół własnej definicji) Czy łatwo jest wybaczyć drugiemu człowiekowi? Czy wybaczenie jest wyrazem siły, czy słabości? 
■      Sprawdzenie w słowniku języka polskiego znaczenia słowa wybaczenie. 
■      Analiza zachowania Gereba. 

–    Co zrobił? Dopuścił się zdrady.
–    Dlaczego tak postąpił? Był zazdrosny o Bokę, którego koledzy wybrali na swojego przywódcę (Gereb przegrał z Boką w głosowaniu na przywódcę chłopców z Placu Broni) – analiza motywu. 
–    Co wydarzyło się, kiedy sprawa wyszła na jaw? Gereb przyszedł do swojej dawnej grupy i przeprosił kolegów.
–    Jak zachowali się koledzy? Najpierw nie przyjęli go z powrotem do grupy. 


Jak Gereb zareagował na ich zachowanie? Nie zrezygnował. Wiedząc, że nie będą chcieli go słuchać, napisał list z przeprosinami, przyznał się do winy, podarował Nemeczkowi książkę, którą dostał od ojca (a na którą bardzo czekał, miała więc dla niego ogromne znaczenie). Nie udzielamy głośno odpowiedzi na to pytanie, prosimy, by uczniowie wykonali mapę mentalną (praca w parach, praca z tekstem książki). 

■      Czy to wystarczające powody, by wybaczyć? 
■      Czy do wybaczenia w ogóle potrzebne jest odkupienie winy? 
■      Czy wybaczając, powinniśmy zastanawiać się nad powodami, motywami czyjegoś postępowania?  
■      Czy wybaczylibyśmy Gerebowi? 
■      Jakie mogą być konsekwencje naszej decyzji?
■      Czy wybaczenie potrzebne jest temu, kto doznaje krzywdy?


Odpowiedź na to pytanie poprzedzamy przygotowaniem w grupach drzewka decyzyjnego. 

Metoda drzewka decyzyjnego – przykładowy zapis (praca w grupach).

Dokonujemy analizy obu sytuacji i możliwych konsekwencji – prezentacja efektów pracy. 

■      Minidyskusja, podczas której rozważamy dokładniej i argumentujemy wszystkie za i przeciw wybaczaniu (od strony zarówno wybaczającego, jak i pokrzywdzonego). 
■      Sformułowanie wniosków końcowych. Powtórzenie znaczenia wybaczenia, powrót do drzewka decyzyjnego i przypomnienie pozytywnych stron wybaczenia dla obu stron.
        Podkreślamy, że wybaczenie potrzebne jest zarówno pokrzywdzonemu, jak i wybaczającemu. 
■      Przeczytanie innych cytatów dotyczących wybaczenia. 


Słaby nigdy nie wybacza, przebaczenie jest atrybutem silnych. Mahatma Gandhi 
Chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśliwy na zawsze? Przebacz. Henri Lacordaire
Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Stefan Wyszyński
Kto sądzi człowieka, może się pomylić. Kto mu wy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy