Dołącz do czytelników
Brak wyników

Władcy Słów
Scenariusz zajęć ortograficznych

Artykuły z czasopisma | 11 grudnia 2017 | NR 12
0 806

Temat: Pisownia wyrazów z ó i u – sprawdź się!

Zajęcia mają na celu utrwalenie znajomości zasad ortograficznych i doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie poprawnej pisowni wyrazów z ó i u. Lekcja została zaplanowana z wykorzystaniem platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów (dostępnej w internecie pod adresem www.wladcyslow.pl), która w kompleksowy sposób wspiera polonistyczne kształcenie językowe na poziomie szkoły podstawowej w klasach 4–6. 
Scenariusz zajęć jest tak przygotowany, by można je było zrealizować zarówno w klasie czwartej, piątej, jak i szóstej. 
Czas przeznaczony na realizację zajęć: 1 godzina lekcyjna.

POLECAMY

 

Cele lekcji:

 • zwrócenie uwagi uczniów na dostrzeganie problemów ortograficznych,
 • utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó i u,
 • doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni,
 • gromadzenie słownictwa związanego z tematem lekcji,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania przez dzieci multimediów do celów edukacyjnych,
 • doskonalenie umiejętności wykonania starannej i czytelnej notatki,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się ortografii i doskonalenia poprawności zapisu,
 • bogacenie wiedzy ogólnej ucznia,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i samokontroli,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z informacji

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna

Metody:

 • problemowa,
 • burza mózgów

Środki:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • dostęp do platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów (www.wladcyslow.pl) – wszystkie zadania ze scenariusza można rozwiązać w wersji demonstracyjnej Władców Słów po bezpłatnej rejestracji na platformie,
 • tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny,
 • karty pracy (dołączone do scenariusza),
 • zachętki i motywce – naklejki motywacyjne z bohaterami najpopularniejszych programów komputerowych GWO.

 

Przebieg lekcji

Ćwiczenie wstępne – rozgrzewka ortograficzna
Po zapisaniu tematu i wyjaśnieniu uczniom celów lekcji przystępujemy do pierwszego ćwiczenia: Władcy Słów, zadanie ORT 1.3.1 (Pisownia ó i u – sprawdź się!). 

 • Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy interaktywnej (lub komputera, jeśli dysponujemy w klasie tylko rzutnikiem multimedialnym) i uzupełniają po trzy wyrazy literą ó lub u. Ćwiczenie nie jest rozwiązywane na czas, a rozgrzewka kończy się, gdy wszyscy uczniowie w klasie rozwiążą część ćwiczenia. Jeśli „kolejka” uczniów skończy się, a zostały jeszcze wyrazy do uzupełnienia, ćwiczenie może dokończyć nauczyciel, co bardzo wpływa na „morale” uczniów biorących udział w lekcji. 
 • Na tablicy kredowej (lub innej, jaką dysponujemy w klasie) wyznaczony przez nauczyciela uczeń zapisuje wyrazy, w których uczniowie rozwiązujący zadanie na tablicy interaktywnej (przy komputerze) popełnili błędy i tworzy „bank podpowiedzi”, który pomoże dzieciom nie popełnić drugi raz tej samej pomyłki, gdy wyraz pojawi się w ćwiczeniu ponownie.
 • Uczniowie, którzy nie popełnili błędu, otrzymują od nauczyciela naklejki motywacyjne i wklejają je do zeszytu.

Praca z kartą pracy (załącznik nr 1). Zaprojektuj swój ortograficzny balon.

 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 1).
 • Uczniowie wkleją karty do zeszytu i ołówkiem uzupełniają literą u lub ó podane na nich wyrazy.
 • Po głośnym sprawdzeniu poprawności wykonania ćwiczenia dzieci dzielą wyrazy na dwie grupy i wpisują je w odpowiednie miejsca balonu. Balon ozdabiają według własnego pomysłu.
 • Uczniowie, którzy nie popełnili błędu, otrzymują od nauczyciela naklejki motywacyjne i wklejają je do zeszytu.

Powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó i u z wykorzystaniem ćwiczenia typu prawda/fałsz: Władcy Słów, zadanie ORT 1.3.3 (Pisownia ó i u – sprawdź się!). Zadanie można pominąć w klasach młodszych.

 • Wyświetlamy zadanie na tablicy. Rozwiązujemy je nie na czas. Uczniowie zgłaszają się, podchodzą do tablicy, wybierają odpowiedź prawda lub fałsz, ale przed kliknięciem wybranej opcji uzasadniają swój wybór. Jeśli wybrana odpowiedź jest poprawna, uczeń otrzymuje naklejkę motywacyjną i wkleja ją do zeszytu. Na tablicy wykonujemy dwie rundy zadania, by uczniowie mieli czas zapoznać się z formułą i konstrukcją ćwiczenia. Rozwiązane zadanie zostawiamy wyświetlone na tablicy.

Scenariusz to człowiek pracujący na scenie

prawda

fałsz

Wyrazy: żałuję, malują, sterujesz są przysłówkami

prawda

fałsz

W...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy