Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

11 grudnia 2017

NR 12 (Maj 2016)

W świecie Latarnianego Pustkowia
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

0 647

Liczba jednostek lekcyjnych:

POLECAMY

2 godziny lekcyjne dla klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej – wprowadzenie i tworzenie listów 
Lekcję najlepiej przeprowadzić jako trzecią z cyklu lekcji o Lwie, Czarownicy i Starej Szafie C. S. Lewisa, których celem jest przerobienie lektury. Najlepiej, aby pierwsza 
z nich dotyczyła wstępnych rozpoznań (czas i miejsce akcji, plan ramowy wydarzeń),
a druga była próbą scharakteryzowania postaci rodzeństwa Pevensie. Stworzone wcześniej charakterystyki ułatwią pracę nad listem 

Cele ogólne:

wprowadzenie formy listu nieformalnego; dyskusja nad sposobami komunikacji w świecie Narnii/w świecie pozbawionym telefonów i internetu

Cele szczegółowe:

•     w zakresie wiedzy:
–   uczeń poznaje pojęcia z zakresu tworzenia i budowy listu: nadawca, adresat, nagłówek,
–   uczeń poznaje budowę listu: tworzy nagłówki, pamięta o miejscu i dacie powstania, pamięta o podpisie, zwrotach grzecznościowych itd.;
•     w zakresie umiejętności:
–   uczeń tworzy zarys listu,
–   uczeń tworzy wypowiedź pisemną,
–   uczeń odtwarza fabułę lektury i na jej podstawie potrafi wymyślić pomysł na temat korespondencji pomiędzy bohaterami,
–   uczeń potrafi opisać świat Narnii, aby wykorzystać elementy opisu w swoim liście;
•  w zakresie postaw:
–   uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji,
–   uczeń aktywnie wykorzystuje znajomość lektury

Środki dydaktyczne:

•     notatki z wcześniejszej lekcji zawierające charakterystyki rodzeństwa Pevensie,
•     przykładowy list odręczny do pokazania uczniom

Metody pracy:

•     pogadanka,
•     praca z tekstem (wyszukiwanie dodatkowych cytatów do charakterystyki nadawcy listu),
•     burza mózgów,
•     tworzenie szkicu listu

Formy pracy:

•     zbiorowa,
•     grupowa,
•     indywidualna

 

Lekcja 1 – Temat: Redagujemy list do bohaterów Lwa, Czarownicy i Starej Szafy

Część wstępna (5 minut):

 • powitanie uczniów,
 • sprawdzenie obecności,
 • zapisanie tematu lekcji na tablicy,
 • krótkie omówienie celów lekcji.

Część właściwa (40 minut):

 • Krótka burza mózgów na temat: Co powinien zawierać list?

Propozycje uczniów, wskazówki nauczyciela, które pozwolą uczniom nazwać poszczególne części listu. Krótka pogadanka o elementach listu niewymienionych przez uczniów. Zebranie informacji na tablicy i stworzeniewspólnie szkicu listu do Aslana, wybór jednego z rodzeństwa jako nadawcy i momentu w powieści, do którego odnosi się list. W górnym, prawym rogu tablicy odnotowanie nazwy wybranego miejsca z Narnii (np.: Kopiec Aslana) oraz daty. Następnie umieszczenie: nagłówka, zwrotu do Aslana, przesłanie pozdrowienia oraz dopisanie minimum trzech punktów do rozwinięcia jako treść listu (np.: wspomnienie ostatnich przeżyć, których bohaterowie doświadczyli na Kopcu Aslana; tęsknota za domem w Anglii; troska o rodzinę). Umieszczenie podpisu i postscriptum.
(Notatka w formie szkicu/schematu listu do zeszytu – około 15 min).

 • Podział dzieci na cztery grupy: każda z grup wcieli się w jedno dziecko z rodzeństwa. Praca w grupach.

Grupy mają napisać list skierowany do dowolnej postaci z książki, którą rodzeństwo Pevensie poznało podczas pobytu 
w Narnii. Momentem, w którym bohaterowie tworzą listy, jest wieczór po zakończeniu uroczystości koronacyjnych i odejściu Aslana. Bohaterowie powinni zawrzeć w swoich listach do przyjaciół opis emocji, które towarzyszyły im po koronacji oraz smutek po odejściu Aslana. Treść listu powinna być zgodna z charakterystyką postaci (materiał z wcześniejszej lekcji). Prace uczniów powinny wzorować się na schemacie narysowanym na tablicy.
(Schematy stworzone przez dzieci zanotowane w zeszytach każdego z uczniów danej grupy, około 15 min pracy w grupach).

 • Sprawdzenie poprawności szkiców każd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy