W Dolinie Muminków

Scenariusz w szkole podstawowej

Akademia rozwoju nauczyciela

Klasa:

POLECAMY

IV

Dział:

Kształcenie literacko-kulturowe i językowe

Czas: 

4 × 45 minut

Cele ogólne:

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury. Rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej

Cele szczegółowe:

Uczeń:
•     wymienia głównych bohaterów książki Tove Jansson W Dolinie Muminków,
•     charakteryzuje rodzinę Muminków,
•     konstruuje opis przedmiotu,
•     tworzy przepis

Metody:

•     pogadanka heurystyczna,
•     metoda oglądowa,
•     metoda zajęć praktycznych

Formy:

 •     praca klasy pod kierunkiem nauczyciela,
•     praca w grupach,
•     praca indywidualna

Materiały i wyposażenie:

•     komputer i rzutnik (do projekcji bajek),
•     karty pracy,
•     książka T. Jansson W Dolinie Muminków

 

Lekcja 1 – Temat: Spotkanie z Muminkami

Przebieg lekcji:

  • Część wstępna
  1. Nauczyciel podaje dzieciom informacje, uczniowie zgadują, kogo one dotyczą: Są to trolle, przypominające hipopotamy, do życia powołała je fińska pisarka Tove Jansson (Muminki).
  2. Uczniowie zapisują temat lekcji: Spotkanie z Muminkami.
  • Część główna
  1. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, wpisując imiona wybranyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy