Tutoring szkolny jako edukacja ku mądrości – wybór, możliwość czy konieczność?

Akademia rozwoju nauczyciela

Albert Einstein, któremu przypisywana jest większość złotych myśli związanych z myśleniem twórczym, powiedział: „szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów”, jak również to, że „większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”.

Tymi wiodącymi według mnie cytatami (z punktu widzenia trenera twórczego myślenia) chciałabym zaprosić Państwa do krótkiej refleksji nad edukacją w polskiej szkole rozumianej jako proces systematycznego nauczania/uczenia się mądrego myślenia i nad postawą nauczyciela w roli tutora w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, jakie panują w środowisku naszym i naszych uczniów, oraz podzielić się narzędziami stosowanymi przeze mnie w praktyce edukacyjnej. 
Nie jest tajemnicą, z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesna rzeczywistość szkolna. Wśród nich wymienia się nieustannie dominujący model pruskiej szkoły, być może przydatny w erze industrialnej. Akcentuje się brak znaczącej metodyki pracy z uczniem – szytej na miarę XXI w., umożliwiającej wolność, niezależność i autonomię ucznia. Przywołuje się model nauki opartej nieustannie na formule „3 × Z” rozumianej jako: zakuć, zaliczyć, zapomnieć, zamiast „3 × Z” w odsłonie: zapytaj, zobacz, zadziałaj – modelu związanego ze zmianą postaw i zachowań. 
Coraz częściej słychać przekonanie, że szkoła jest miejscem nudy, braku skuteczności, a uczeń ją kończący nie posiada rozwiniętych kompetencji miękkich, czyli umiejętności społecznych (zdolności osobistych i interpersonalnych), które warunkują to, jak się zachowuje, integruje z innymi ludźmi czy też organizuje własną pracę.
W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów przeznaczonych dla młodzieży i ich nauczycieli, tutoringu nauczycielskiego oraz sesji coachingowych, na pierwszych miejscach kompetencji, w których odczuwalne są deficyty, a możliwych do „zaopiekowania się” na już, plasują się: 

POLECAMY

 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją czasu, 
 • brak umiejętności organizacji procesu uczenia się i zarządzania sobą w czasie,
 • negatywne nastawienie, pasywność, 
 • niewykorzystany potencjał twórczy, a co za tym idzie – nierozwijana kreatywność i brak otwartości na nowe rozwiązania,
 • brak umiejętności radzenia sobie z krytyką,
 • bierność, ospałość w działaniach, brak zaangażowania, 
 • rozproszona uwaga i związany z nią brak umiejętności skupienia się na celu, 
 • brak umiejętności aktywnego słuchania, 
 • niechęć do pracy zespołowej, 
 • negatywne nastawienie do zadań i wyzwań. 

Każdy człowiek, bez względu na swój wiek, powinien mieć szansę na indywidualne wsparcie. Zasługuje na to, aby się doskonalić na każdym etapie kształcenia w rozmaitych dziedzinach, umiejętnościach, zg...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI