Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje miękkie uczniów

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Grupa docelowa Uczniowie szkoły podstawowej (klasy VI–VIII) oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Czas trwania 2 godziny dydaktyczne
Cele zajęć

Uczniowie/uczennice:

POLECAMY

 • rozumieją, że motywacja jest stanem,
 • rozumieją różnice między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną,
 • potrafią wyjaśnić, jak nagrody wpływają na motywację,
 • zabierają głos w dyskusji na temat motywacji, odwołując się do informacji, które poznali podczas lekcji, oraz do własnych doświadczeń,
 • rozumieją zależność między motywacją a poczuciem sukcesu, spełnienia, satysfakcji

Proponowany przebieg zajęć

 • Nauczyciel prosi, by uczniowie na skali punktowej 1–10 zaznaczyli swoją chęć do pracy na dzisiejszych zajęciach. Po wykonaniu tego zadania prosi, by na małych karteczkach uzupełnili zdanie: „Zaznaczyłem(-łam) … punktów, ponieważ…”.
 • Uczniowie dyskutują w parach. Obie osoby mają po 1,5 minuty na wyjaśnienie swojej punktacji na skali.
 • Nauczyciel prosi uczniów, by indywidualnie wypisali wszystkie możliwe działania, które mogliby podjąć, by ich koledzy i koleżanki z klasy mieli większą chęć do pracy.
 • Uczniowie wypisują swoje pomysły, a następnie łączą się w czteroosobowe grupy i wybierają spośród wsz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI