Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Scenariusz lekcji do filmu Twój Simon (reż. Greg Berlanti, USA 2018)

0 517
Temat zajęć Każdy zasługuje na wielką miłość
Grupa wiekowa Szkoła podstawowa, klasy VII–VIII i gimnazjum, klasa III
Czas realizacji 1 lub 2 godziny lekcyjne*
Zagadnienia 
edukacyjne
 • Stereotypy jako problem społeczny. Jak wpływają na nasze myślenie?
 • Kompleksy i tajemnice. Moja samoocena wobec presji środowiska.
 • Odkrywanie własnej seksualności – o czym muszę wiedzieć, wchodząc w dorosłość?
 • Prawo do prywatności w dobie Internetu. Kiedy naruszamy czyjeś dobro?
 • Mój światopogląd a zjawisko homofobii. Na jakich wartościach opieram własne sądy?
Cele operacyjne Poznawcze
uczeń/uczennica:
 • wnikliwie analizuje film „Twój Simon”,
 • bierze udział w rozmowie o tożsamości jednostki, wpływie grupy, tożsamości zbiorowej, 
 • podejmuje tematykę poczucia inności,
 • uczy się charakterystyki bohaterów,
 • analizuje relacje: rówieśnicy w grupie, jednostka i grupa, dorośli i dzieci,
 • uczy się języka filmu, 
 • poszerza swoją wiedzę o uczuciach i relacjach ludzkich,
 • konforntuje swoje przekonania z innymi, 
 • snuje refleksję o relacjach między ludźmi
Kształcące
uczeń/uczennica:
 • uczeń analizuje stany emocjolnalne bohaterów, uczy się opowiadać o tematach tabuizowanych, podejmuje refleksję o problemach, które jego rówieśnicy mogą skrywać,
 • dostrzega zagadnienia etyczne,
 • kształci umiejętności trafnego argumentowania, refleksji nad zachowaniem swoim i innych
Wychowawcze
uczeń/uczennica:
 • potrafi analizować problemy etyczne współczesnego świata, 
 • uczy się empatii, 
 • dostrzega sytuację jednostki w grupie i grupy wobec jednostki
Metody i formy pracy
 • praca w grupie i na forum klasy, w zespole trzyosobowym,
 • rozmowa w większej grupie,
 • podejmowanie autorefleksji,
 • metoda „dwóch plecaków”
Pomoce dydaktyczne
 • dwa puste plecaki,
 • kartki o grubości bloku technicznego w formacie A5,
 • flamastry,
 • duży arkusz papieru z narysowanym schematycznym plecakiem,
 • tablica lub flipchart,
 • sala z krzesłami ustawionymi w okręgu

* Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.

POLECAMY

 

Przebieg zajęć

 • Zanim rozpocznie się lekcja, pomieszczenie powinno być przygotowane tak, aby wszyscy mogli siedzieć w kole. 
 • Nauczyciel wita uczniów i rozpoczyna spotkanie od metody „dwóch plecaków”.

Uczniowie siedzą w kole i odpowiadają na pytanie nauczyciela: „Co przynieśliście dzisiaj do szkoły w swoich plecakach?”. Podczas takiej wolnej rozmowy uczniowie zwykle rozmawiają o książkach, które mają w plecaku, przedmiotach, jakie dzisiaj są w szkole, o pracach domowych, drugim śniadaniu, a także wielu rzeczach, które noszą w plecakach, ale niekoniecznie są potrzebne na lekcji: o słuchawkach, telefonach, książkach, które czytają w tramwaju, jakichś prywatnych notesach, kosmetyczkach itd. Nauczyciel prosi, aby do pustego plecaka, który przygotował, powkładali to, co noszą na co dzień. Uczniowie wkładają: książki, zeszyty, piórnik, bidon z wodą itd.

Nauczyciel ustawia plecak na środku klasy i mówi: „Nauczyciele często mówią, że uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. Jeden z nich jest właśnie taki, jak to opisaliście, i zapakowany jest tymi wszystkimi przedmiotami, które tu włożyliście. Drugi plecak jest niewidzialny, ponieważ człowiek pakuje do niego zawsze to wszystko, o czym rozmyśla, wszystkie swoje uczucia, emocje, relacje z ludźmi, świat swoich wewnętrznych przeżyć. Tego, co w danej chwili czujemy, nie jesteśmy w stanie zostawić, zawsze zabieramy ze sobą. Jak myślicie, co to jest?”. 

Nauczyciel wyciąga jeszcze jeden pusty plecak i ustawia go koło pierwszego, zapełnionego książkami. Rozdaje uczniom kartki w rozmiarze A5 o grubości bloku technicznego. I prosi o wykonanie następującego polecenia: „Zastanówcie się, co uczniowie noszą w niewidzialnych plecakach i z czym przychodzą do szkoły. Zapiszcie to na karcie i włóżcie ją do drugiego, pustego obecnie plecaka”.

Uczniowie mają na wykonanie zadania kilka minut. Zastanawiają się, a potem zapisują. Nauczyciel powinien zrealizować ten element lekcji powoli, dając uczniom czas na refleksję. Nad tym zadaniem każdy pracuje sam i w ciszy. Powoli uczniowie wkładają do plecaka swoje kartki. Następnie nauczyciel prosi jednego z uczniów, aby wyciągał z plecaka po kolei kartki i odczytywał je. Zwraca się do klasy: „Teraz powoli będziemy odczytywać te kartki, a wy zdecydujcie, co z tych przyniesionych tematów/problemów/emocji uczeń chciałby schować i wciąż trzymać w niewidzialnym plecaku, a czego nie boi się pokazać innym.” 

Uczeń odczytuje, a pozostali wybierają, dyskutując nad poszczególnymi problemami. Układają karty na podłodze według następującej zasady: jeśli sprawa nie jest krępująca – kartka położona jest napisem do góry. Jeśli uczniowie decydują, że wymienione sprawy są do ukrycia w szkole, kartka zostaje położona napisem do dołu, tak by ukryć temat. Dialog może wyglądać według następującego schematu:
Uczeń wyjmuje kartkę z plecaka, odczytuje: 

Nauczyciel: Jak ułożymy tę kartkę? Czy w szkole brak pieniędzy to wstyd?
Uczniowie: Tak, bo nie można pójść z innymi do McDonald’sa albo nie ma się dobrego telefonu.
Nauczyciel: Jak kładziemy kartkę?
Uczniowie: Napis dołem. Zasłaniamy.
Uczeń wyjmuje następną kartkę: 

Nauczyciel: Czy nieśmiałość to w szkole rzecz wstydliwa? 
Uczeń 1.: Tak, bo trzeba zawsze być ziomkiem.
Uczeń 2.: Nie, przecież ja też ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy