Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Czy ja także jestem Ksawerym?

0 47

Scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór Agnieszki Osieckiej

Temat  Czy ja także jestem Ksawerym? Praca z tekstem Agnieszki Osieckiej Ballada o kolibrze
Cele dydaktyczne
 • zapoznanie z utworem Agnieszki Osieckiej,
 • charakterystyka Ksawerego,
 • wyodrębnianie elementów wskazujących na uniwersalność tekstu,
 • charakterystyka stereotypowych ludzkich zachowań w danej sytuacji,
 • odnalezienie rozwiązań wskazanego problemu,
 • wskazanie czynników, które są przeszkodą w zmianie sytuacji/myślenia,
 • uświadomienie swoich zalet
Metody i techniki nauczania
 • heureza,
 • praca z tekstem,
 • metaplan,
 • wypełnianie schematu
Materiały 
dydaktyczne
 • kartki z tekstem utworu Ballada o kolibrze,
 • kartki z pytaniem „Czy ja także jestem Ksawerym?” i opcjami odpowiedzi TAK/NIE,
 • kartki z narysowanym konturem człowieka (zob. rys.),
 • kartki z cytatami i rysunkami wzmacniającymi poczucie własnej wartości (zob. zał. 1.); każdy cytat i rysunek powinien być wydrukowany tyle razy, ilu jest uczniów w klasie
Czas trwania 2 godziny lekcyjne


Przebieg zajęć

Lekcja 1.

Faza wstępna lekcji:
Nauczyciel przedstawia uczniom temat lekcji. Przywołuje powiedzenie „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma” i prosi uczniów o wyjaśnienie oraz rozszerzenie tych słów o znaczenie w kontekście cech ludzkich. Dzięki temu uczniowie uświadamiają sobie, że chwalą jakieś zalety innych osób, nie dostrzegając swoich atutów.

Faza centralna lekcji:
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstem utworu Ballada o kolibrze Agnieszki Osieckiej:

Ballada o kolibrze
Ballada o Ksawerym


W mieście Bączkowie na Srebrnej ulicy,
w domu z numerem cztery,
mieszkał młodzieniec piękny, bladolicy,
o wdzięcznym imieniu Ksawery.
Pracę na poczcie miał blady Ksawery,
śpiewał też pięknie czasem.
Więc może pocztę rzucić dla kariery
i błysnąć na scenie basem?
Tak ten problem mu dokuczał,
jak z Maroka do Dobrucza.
Być mrówką, sówką, małpą, psem,
czymkolwiek, co nie męczy się…
Ze wszystkich tych stworzonek
kolibrem być najlepiej,
on nie ma żadnych mrzonek,
piórkami sobie trzepie.
Pewną Zuzannę znał blady Ksawery –
rosół robiła złoty,
znał także Z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy