Scenariusz lekcji do filmu Cicha noc

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Temat lekcji „Cicha noc, święta noc” – czy na pewno? Filmowy portret polskiej rodziny
Grupa wiekowa szkoły ponadpodstawowe
Czas realizacji 2 lub 3 godziny lekcyjne*
Zagadnienia edukacyjne
 • Wielka emigracja ekonomiczna. Polacy wobec historii najnowszej.
 • Wyzwania współczesności: różne oblicza migracji.
 • „Miałeś, chamie, złoty róg”. W zaklętym kręgu polskości.
 • Wizja rodziny i ojczyzny w Cichej nocy.
 • Dziedziczenie i jego znaczenie kulturowe. Omówienie motywu na podstawie wybranych dzieł filmowych i literackich.
Cele operacyjne Uczeń/uczennica: 
 • potrafi scharakteryzować różne typy emigracji oraz ich skutki,
 • rozpoznaje i klasyfikuje wydarzenia ukazane w filmie, np. jako niestereotypowe lub symboliczne,
 • podejmuje refleksję nad złożonym problemem dziedziczenia majątku,
 • doskonali umiejętność analizy porównawczej między tekstem literackim a filmem.
Formy 
i metody pracy
 • praca zespołowa, 
 • praca w parach, 
 • dyskusja, 
 • opis gęsty, 
 • metaplan

 

POLECAMY

Przebieg zajęć

 1. Rozstania i powroty. Emigracja jako doświadczenie indywidualne i zbiorowe Polaków.
 • Wprowadzenie. Nauczyciel prowadzi z uczniami krótką rozmowę moderowaną na temat historycznych migracji Polaków oraz ich odbicia w tekstach kultury. Uczniowie przypominają sobie najważniejsze etapy w dziejach polskiej emigracji:
  Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane zadania w krótszym czasie.
  –    Począwszy od klęski powstania listopadowego emigracja staje się wielkim tematem polskiej literatury oraz osobistym doświadczeniem najważniejszych twórców (Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Cypriana Kamila Norwida). Emigracyjne centrum stanowi Paryż. Przebywał w nim także Fryderyk Chopin. Najważniejszy zainspirowany tym doświadczeniem utwór to „Pan Tadeusz” – polska epopeja narodowa.
  –    Zjawisko emigracji politycznej trwa przez cały okres zaborów, a nasila się po upadku kolejnych powstań. Oprócz Francji Polacy osiedlają się także w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech oraz w Ameryce Północnej.
  –    Począwszy od 2. połowy XIX wieku drugim czynnikiem skłaniającym do wyemigrowania z ziem polskich stają się powody ekonomiczne. Polscy robotnicy i chłopi masowo wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej oraz do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI