Scenariusz lekcji do filmu Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Temat zajęć W roli detektywa. W poszukiwaniu intrygujących pytań i trafnych odpowiedzi.
Grupa wiekowa uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
Czas realizacji dwie jednostki lekcyjne (90 minut)
Zagadnienia 
edukacyjne
 • Siła dedukcji i detektywistyczna dociekliwość – jak mogą przydać się w szkole?
 • Film detektywistyczny, powieść detektywistyczna – widz i czytelnik w roli Sherlocka?
 • Kto pyta, nie błądzi? Pytanie jako początek przygody. 
 • Świat to zagadka! Co zrobić, by nigdy się nie nudzić?
Cele operacyjne uczeń/uczennica:
 • rozpoznaje cechy filmu detektywistycznego i powieści detektywistycznej,
 • potrafi przeformułować odpowiedź na pytanie do niej,
 • kształtuje nawyk wyszukiwania informacji w słowniku/internecie,
 • poprawnie formułuje frazy wyszukiwane za pomocą internetu,
 • doskonali myślenie dywergencyjne, rozwija kreatywność i płynność myślenia,
 • analizuje jedną kwestię z różnych perspektyw,
 • poznaje sposoby automotywowania się oraz poznawczego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Metody i formy pracy
 • dyskusja w grupie,
 • praca w małych grupa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI