Przyjaźń – temat wciąż aktualny

Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej w gimnazjum

Akademia rozwoju nauczyciela

Czas na wartości

Na decyzję o przeprowadzeniu opisanej lekcji wpłynęło kilka czynników. Uważamy, że z młodzieżą w gimnazjum trzeba rozmawiać o wartościach. W domach nie zawsze prowadzi się długie rozmowy, rodzice bywają zaganiani, pracują w systemach zmianowych, dzieci pytane w przelocie o samopoczucie nie zawsze są skore do zwierzeń. Edukacja nastawiona jest na zdobywanie wiedzy, a przerwy spędzane bywają ze smartfonami w dłoniach. Brakuje czasu i okoliczności na poruszenie naprawdę ważnych tematów.

POLECAMY

Autorki ponadto cenią lekcje o charakterze interdyscyplinarnym. Zajęcia tego typu pokazują uczniom, jak spójny bywa świat otaczającej nas kultury, niszczą mit o autonomicznych dziedzinach naukowych, pozwalają spojrzeć na dane zagadnienie z różnych perspektyw. Z wymienionych powyżej powodów zdecydowałyśmy się na opracowanie zajęć z pogranicza języka polskiego i katechezy dla klasy I gimnazjum.

Temat: Przyjaźń – temat wciąż aktualny

 

Cele operacyjne

Uczeń:
•     Poszerza wiedzę na temat przyjaźni i motywu przyjaźni w literaturze i sztuce
•     Poznaje biblijną historię Dawida i Jonatana oraz nawiązania do niej
•     Kształtuje umiejętność interpretacji tekstu
•     Uczy się empatii oraz rozwiązywania problemów
•     Dostrzega aktualność problemów i wartości mimo zmieniających się realiów
•     Wyraża swoje uczucia poprzez grę aktorską

Czynności 
poprzedzające lekcję:

Tydzień przed lekcją uczniowie zostali poproszeni o przyniesienie na zajęcia czegoś, 
co kojarzy im się z przyjaźnią.

Czas: 

2 x 45 minut

 

Przebieg lekcji 

Czynności organizacyjne:

  • Nauczycielki sprawdzają obecność;
  • Nauczycielki przedstawiają cel lekcji (por. informacje wyżej) i podają temat: „Przyjaźń – temat wciąż aktualny” (temat i cele zostają wyświetlone na tablicy interaktywnej w aplikacji Blendspace);
  • Uczniowie oglądają teledysk „Mój przyjacielu” grupy Pectus.

Pogadanka. Uczniowie starają się wyjaśnić znaczenie tematu lekcji. W trakcie rozmowy powinna pojawić się konkluzja, że problemem przyjaźni zajmowali się zarówno filozofowie starożytni, jak i współcześni. Poza tym historia relacji międzyludzkich jest tak długa jak historia człowieka, niezależnie od zmieniających się realiów.

Tworzenie mapy mentalnej. Uczniowie podają wszelkie skojarzenia związane ze słowem „przyjaźń”. Razem z nauczycielkami tworzą na tablicy mapę mentalną (przyniesione z domu wycinki czy fotografie mocowane są na tablicy za pomocą magnesów)...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI