Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przekraczać granice

Artykuły z czasopisma | 11 grudnia 2017 | NR 13
0 723

Scenariusz lekcji w szkole podstawowej w oparciu o książkę Bahar znaczy Wiosna, Agnieszki Ayşen Kaim z ilustracjami Nežki Šatkov, wyd. Poławiacze Pereł, Warszawa 2015, tom III serii ½+½=∞

Założeniem serii książek ½+½=∞ jest połączenie polskiej kultury z drugą, niekiedy bardzo odległą. Takim łącznikiem jest zawsze sam autor w osobie autora. Każdy tom jest odrębna historią, a autor sam wybiera gatunek literacki oraz jak długą i dla jakiej grupy wiekowej skierowaną książkę napisze. Autorka Bahar znaczy Wiosna Agnieszka Ayşen Kaim jest pochodzenia polsko-tureckiego, w pełni świadomie, z akceptacją i równą czułością patrzy na obie kultury budujące jej tożsamość. Jej dwukulturowa perspektywa jest unikalna, a tytułowa bohaterka jest poprzez swoje decyzje i losy metaforycznym „mostem”, łączącym obie kultury – polską i turecką. 

POLECAMY

W innym tomie Opowieści spod oliwnego drzewa Aida Amer opowiada historie, zainspirowane ilustracjami z polskich bajek, dając ich bohaterom zupełnie inną, arabską tożsamość – np. Koszałek-Opałek jest dżinem bramy, a Smok Wawelski trzygłową bestią, która chce wypić Eufrat.

Lekcja 1 – Temat: Przekraczać granice

Cel:

Poznawczy – przekraczanie granic – podróżowanie/zwiedzanie, ale też przekraczanie granic – działanie wykraczające poza społeczne normy/ustalenia. Umiejętność dostrzeżenia różnych wątków w książce – podróż, dojrzewanie, rozwój zawodowy, służba dyplomatyczna, życie osobiste, miłość.
Kształcący – nauka pojęć z innej kultury.
Wychowawczy – poznawanie połączenia kultury polskiej z turecką, uwrażliwienie 
na odmienność kulturową

Założenia:

Uczennice i uczniowie zapoznali się z książką Bahar znaczy Wiosna. Można ją zadać 
do wcześniejszego przeczytania lub – korzystając z ciekawego charakteru tytułu, łączącego narrację przekazywaną ustnie z pełnoprawnym tekstem literackim – można zaproponować wcześniejsze przeczytanie na głos w klasie przez nauczyciela 

Metody i formy:

Indywidulane, grupowe i zbiorowe

Środki dydaktyczne:

Egzemplarze Bahar znaczy Wiosna; rozsypanka do ułożenia (słowniczek pojęć ze stron 48-49); przycięte patyczki/trzcinki/pędzelki, tusz, kartki papieru i jako wzór przykładowe litery arabskiego alfabetu (alif, dal, mim, dżim, nun – z internetu lub z kart książki)

Słowa kluczowe:

Uwrażliwienie społeczne, edukacja kulturowa, edukacja literacka, edukacja językowa, dwukulturowość, odmienność kulturowa, baśń, opowieść, słowo, księga, kaligrafia

 

Przebieg lekcji 

Część wstępna: 
Podczas lekcji zadajemy uczniom pytania: Jaką wartość ma opowieść mówiona? Czy za każdym razem będzie taka sama? Od czego to zależy? A czy książka jest zawsze taka sama? Od czego to zależy? Czy np. ta sama książka przeczytana przez osobę młodą i dorosłą będzie tym samym tekstem?                                        

Następnie pytamy, jak rozumiecie powiedzenie: „Najwspanialsza pamięć jest słabsza niż najsłabszy atrament.”? Jaką wartość ma słowo, które jest zapisane? Czy pisanie liter może być traktowane jako dziedzina sztuki? Podanie przykładu pięknych, zdobionych inicjałów (zwłaszcza w czasach, gdy księgi przepisywano ręcznie – np. praca Benedyktynów i innych mnichów). W kulturze arabskiej pisanie słów traktowane było jako sztuka i biegli w swoim fachu skrybowie byli artystami. A jak dziś powstają księgi (druk, komputer – edytor tekstowy)?
 

Zadanie 1:

Kaligrafowanie w dawnym tureckim skryptorium. Nauczycielka/nauczyciel czyta fragmenty ze stron 12-13 opisujący kaligrafię 
i skryptorium. W tym czasie uczennice i uczniowie próbują odwzorować/zapisać arabskie litery, występujące w książce (alif, dal, mim, dżim, nun) na kartkach papieru za pomocą pędzelków/zaostrzonych patyczków i tuszu lub atramentu.

 

Część zasadnicza – Co to znaczy przekraczać granice

Zastanówmy się wspólnie: Jakie granice przekroczyła Bahar? Czy tylko te geograficzne, kiedy ruszyła w daleką drogę? A może już 
wcześniej przekroczyła granicę świata, dostępnego tylko chłopcom i jako dziewczynka pobierała nauki od mistrza Abdala w skryptorium? Przekroczyła też granice bycia posłuszną córką i ruszyła na wezwanie Mistrza, aby rozwijać swój talent i pomagać Mistrzowi w pracy. Bahar przekracza też bariery językowe – uczy się polskiego, a młodego Króla uczy języka i zwyczajów swojego kraju. Przekracza kolejną granicę – śmie odezwać się w obecności sułtana, nie będąc dostojnikiem, a zaledwie częścią poselstwa. 
    
Jakie są dziś możliwości rozwoju własnego talentu? Czy pragnienia i mar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy