Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

9 listopada 2021

NR 44 (Listopad 2021)

„Potworów jest coraz mniej?”. Mutanty, ludzie i potwory w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego. Scenariusz lekcji języka polskiego

0 267
Grupa docelowa  Uczniowie klas VII lub VIII
Cele ogólne
 • „rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w […] utworach fantasy” [PP I 1.2],
 • „omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym […] puenty, punktu kulminacyjnego” [PP I 1.5],
 • „wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy” 
 • [PP I 1.11],
 • „określa tematykę oraz problematykę utworu” [PP I 1.12],
 • „nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim/niej czytany tekst” [PP I 1.14],
 • „określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi” [PP I 1.16]
Cele szczegółowe Uczeń/uczennica: 
 • wskazuje w utworze „potwora” oraz jego „ofiarę/ofiary”,
 • charakteryzuje postacie: Geralta, Foltesta, Nivellena, Vereeny, Velerada i strzygi,
 • określa siatkę relacji, w jakich znajdują się bohaterowie, 
 • mówi o wrażeniach, jakie wzbudził w nim/niej utwór
Metody dydaktyczne
 • praca własna, 
 • dyskusja, 
 • heureza, 
 • „lektura emocji”


Część wstępna (fakultatywna) – kartkówka weryfikująca znajomość lektury

Grupa A 

POLECAMY

 • Co najbardziej spodobało ci się podczas lektury Ziarna prawdy? Swoje zdanie uzasadnij, odwołując się do treści utworu. (0–3)
 • Co Ci się najbardziej nie podobało podczas lektury, sprawiło dyskomfort, utrudniało czytanie Wiedźmina? Uzasadnij swoje zdanie, udowadniając, że dobrze znasz utwór. (0–3)
 • Kogo Twoim zdaniem można nazwać potworem w opowiadaniu Wiedźmin? Podaj co najmniej dwa argumenty przemawiające za twoim stanowiskiem. (0–2)

Grupa B

 • Co najbardziej spodobało ci się podczas lektury Wiedźmina? Swoje zdanie uzasadnij, odwołując się do treści utworu. (0–3)
 • Co Ci się najbardziej nie podobało podczas lektury, sprawiło dyskomfort, utrudniało czytanie Ziarna prawdy? Uzasadnij swoje zdanie, udowadniając, że dobrze znasz utwór. (0–3)
 • Kogo Twoim zdaniem można nazwać potworem w opowiadaniu Ziarno prawdy? Podaj co najmniej dwa argumenty popierające twoje stanowisko. (0–2)

Wskazówka dla nauczyciela
Oceniając pracę uczniów, zwróćmy uwagę przede wszystkim na wnikliwość argumentacji oraz umiejętność uzasadnienia własnego stanowiska
 

Tabela 1. Przykładowy schemat punktowania
Nr 0 1 2 3
1. Brak uzasadnienia stanowiska lub uzasadnienie niepoprawne Poprawne, ale niewnikliwe 
uzasadnienie
 • Dość wnikliwe uzasadnienie bez błędów merytorycznych
 • Wnikliwe uzasadnienie z jednym poważnym błędem merytorycznym
Wnikliwe uzasadnienie
2.
 • Poprawnie sformułowane stanowisko, poparte jednym 
  trafnym argumentem;
 • Poprawnie sformułowane stanowisko, poparte dwoma trafnymi argumentami, poważny błąd merytoryczny lub kilka drobnych błędów merytorycznych
Poprawnie sformułowane stanowisko, poparte dwoma trafnymi argumentami, brak poważnych błędów merytorycznych
3.


Wstępna dyskusja

 • Nauczyciel rozpoczyna rundę wrażeń, uczniowie opowiadają o emocjach, jakie towarzyszyły im podczas lektury, zwracają uwagę na motywacje bohaterów. 
 • Można skorzystać z następującego, wstępnego zestawu pytań: 
  –     Kto przeczytał utwory? 
  –     Kto jeszcze czyta? 
  –     Komu książka się spodobała?
  –     Komu się nie podobała?
  –     Dlaczego nie przeczytałeś(-łaś)?

To dopiero wstęp, krótka runda wrażeń, angażująca całą klasę. Podczas pierwszego pytania odpowiadają wszyscy uczniowie, dzięki temu wiemy, na jakim materiale będziemy pracować. Dla rozruszania uczniów warto zapytać też o znajomość i wrażenia na temat gier o Wiedźminie oraz serialu.

Dyskusja/pogadanka heurystyczna

Rozpoczynamy właściwą dyskusję: 

 • Jak ci się czytało?
 • Co ci się podobało? Dlaczego?
 • Co ci się nie podobało? Dlaczego?
 • Co byś zmienił(a)?
 • O czym chciał(a)byś porozmawiać? 
 • Dlaczego nie doczytałeś(-łaś)? Co było powodem rezygnacji z cz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy