Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polonistyczne rozważania o kulturze i poprawności języka

Artykuły z czasopisma | 14 grudnia 2017 | NR 17
180

Skróty od polskich ocen

Jako nauczyciele zobligowani jesteśmy do regularnych pomiarów osiągnięć uczniów i wystawiania im ocen. Te natomiast bardzo często zapisujemy w postaci skrótów, których artykuł dotyczy. Czy należy je kończyć kropkami?

W polskim systemie oświaty uczeń szkoły podstawowej, istniejącego jeszcze gimnazjum oraz szkół pondagimnazjalnych może otrzymywać oceny cząstkowe i końcoworoczne w skali 1–6. Nie trzeba omawiać, jakim ocenom one odpowiadają, ale zróbmy to dla jasności przekazu. 

Cyfra 1 oznacza ocenę niedostateczną, 2 – ocenę dopuszczającą, 3 – ocenę dostateczną, 4 – ocenę dobrą, 5 – bardzo dobrą, natomiast 6 – celującą. Jako ciekawostkę dodam, że sam pracuję w szkole, w której ocen nie ma.

Prawidłowo utworzone skróty prezentują się następująco: 
1 – ndst.    2 – dop.    3 – dst. albo dost.    4 – db.    5 – bdb.    6 – cel.

Z powyższych rozważań wynika jasno, że wszystkie sk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy