Polonistyczne rozważania o kulturze i poprawności języka

Kompetencje komunikacyjne

Zagadnienia, którym poświęcam tę oto lekcję kultury języka polskiego, dotyczą w dużej mierze cytatów. Okazuje się bowiem, że stanowią one nierzadko źródło naszych wątpliwości co do poprawności ich zastosowania. Wyjaśniam więc, jak na przykład cytować cytaty i jak prawidłowo używać cudzysłowu (zarówno na płaszczyźnie zewnętrznojęzykowej, aby uniknąć błędów interpunkcyjnych bądź ortograficznych, oraz wewnątrznojęzykowej, by nie popełniać błędów gramatycznych związanych z błędną odmianą tego rzeczownika).

Interpunkcyjny problem z cudzysłowem w roli głównej

Warto zacząć niniejsze rozważania od interpunkcji. Często bowiem zastanawiamy się, kiedy stawiamy kropkę i inne znaki interpunkcyjne w zdaniach, w którym posługujemy się cudzysłowem. Zasada jest jednoznaczna – kropkę stawiamy zawsze po cudzysłowie. W związku z czym należy pisać w ten oto sposób: Aby zmobilizować uczniów do pracy, mówię im: „Uczycie się dla siebie, nie dla mnie i nie dla rodziców”. – bez kropki wewnątrz cytatu (pamiętamy o niej, jak widać wyżej, w zakończeniu całego zdania).

POLECAMY

Należy jednak wiedzieć, ze inaczej wygląda sprawa, jeśli posługujemy się pytajnikiem lub wykrzyknikiem. Jeśli dotyczą one wyłącznie t...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI