Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polonistyczne rozważania o kulturze i poprawności języka

Artykuły z czasopisma | 7 grudnia 2017 | NR 11
0 681

Internet – wielką czy małą literą?

Odkąd Internet stał się niemal powszechny, wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego funkcjonowania. Niemało też użytkowników polszczyzny nie wie do dziś, jak poprawnie ten wyraz zapisać – wielką czy małą literą? Jeszcze do niedawna zapisywany był wyłącznie wielką literą jako nazwa własna oznaczająca „globalną sieć komputerową”. Współcześnie stosuje się też pisownię małą literą, jeżeli słowo to odnosi się do wydzielonej części Internetu (mówi się wówczas o „samodzielnej sieci” lub o „fragmencie Internetu”).

POLECAMY

Internet/internet
Internet „globalna sieć komputerowa”
ale:
internet „samodzielna sieć lub fragment Internetu”

 

Facebook

Spotkajmy się na Facebooku, spotkajmy się na Facebook’u, a może spotkajmy się na Facebook-u?

Facebook to bardzo popularny serwis społecznościowy. Niestety jego popularność nie zawsze idzie w parze z poprawnością użycia tego wyrazu w języku pisanym. Często – nie wiedzieć czemu – użytkownicy zapisują nazwę tego portalu z błędem ortograficznym, który polega na zastosowaniu w przypadkach zależnych wspomnianego rzeczownika znaków graficznych, którymi najczęściej są apostrof lub dywiz (nie myślnik!). Stąd spotyka się takie formy, jak Facebook’a, Facebook’u itp.

Należy pamiętać, że apostrofu używamy tylko wtedy, gdy w wyrazie obcego pochodzenia pomijamy podczas artykulacji ostatnią głoskę. Piszemy zatem George’a lub Pierre’a, ponieważ końcowego [e]  w tym wypadku nie wymawiamy. W wyrazie Facebook tylnojęzykowa spółgłoska [k] umiejscowiona na końcu jest swobodnie wypowiadana, dlatego w powyższym przykładzie o żadnym dodatkowym znaku mowy być nie może. Tylko formy Facebooka, Facebooku itd. są bezbłędne.

TAK: Facebooka, Facebookowi, Facebookiem, Facebooku
NIE: Facebook’a, Facebook’owi lub Facebook-iem, Facebook-u itp.

 

Esemes czy esemesa, blog czy bloga – wokół problematycznych zagadnień dotyczących biernika

Nie od dziś wiadomo, że biernik to w polszczyźniejeden z trudniejszych przypadków gramatycznych w polszczynie. Dobrym tego przykładem są wyrazy esemes (SMS) i blog. Jeżeli zastanawiamy się, która forma jest poprawna – esemes lub esemesa, blog lub bloga – w zdaniach typu: 
Dostałem esemes/esemesa oraz Prowadzę blog/bloga, warto ustosunkować się do zasady, w myśl której końcówka -a w bierniku charakterystyczna jest przede wszystkim dla rzeczowników męskoosobowych i męskożywotnych (zob. chłopca, psa, choć wołu/bawołu). W związku z tym za wzorcowe uznaje się zdania: Dostałem esemes (SMS) oraz Prowadzę blog. Formy z końcówką-a (Piszę bloga, esemesa, SMS-a) są dopuszczalne jedynie na poziomie normy użytkowej, tj. potocznej.

Dostałem esemes (SMS).
Prowadzę blog.
Formy typu Dostałem esemesa (SMS-a) oraz Prowadzę blog dopuszcza się jedynie w normie potocznej.

 

E-mail, mail czy mejl

W dobie Internetu wysyłanie wiadomości mailowych jest czymś bardzo powszechnym. Jak poprawnie zapisać wyraz nazywający wiadomości 
wysyłane pocztą elektroniczną? Czy nie należy już używać wyłącznie formy spolszczonej? 

W obiegu spotkać można trzy konstrukcje: e-mail, mail oraz mejl. Z tych trzech status normy oficjalnej mają dwa pierwsze. Wariant trzeci – spolszczony – wciąż jeszcze traktowany jest jako wyraz potoczny, aczkolwiek warto popierać tę formę. Dotyczy to szczegól...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy