Opis przeżyć. Ćwiczenia redakcyjne przed egzaminem ósmoklasisty

Otwarty dostęp Egzamin z języka polskiego


Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera zadania otwarte i zamknięte dotyczące fragmentów dzieł literackich, utworów nieliterackich, innych tekstów kultury, a także tzw. zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów cytowanych w arkuszu1. Drugą część stanowią propozycje tematów wypracowania. Uczeń może napisać tekst o charakterze argumentacyjnym (na przykład artykuł do szkolnej gazetki czy przemówienie) lub o charakterze twórczym (informator CKE podaje niestety tylko jeden przykład – opowiadanie twórcze – i przedstawia kryteria oceniania właśnie tego gatunku). W niniejszym artykule chciałabym podzielić się pomysłem na ćwiczenia redakcyjne związane z drugim z wymienionych typów tematów. Zaproponuję ćwiczenia związane z opisem przeżyć wewnętrznych, aby pokazać, jak doskonalić technikę pisania tekstów twórczych.

POLECAMY

Podstawa programowa2

„Klasy IV–VI
(…)
III Tworzenie wypowiedzi
(…)

2. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym”

Uczniowie obejrzą krótkometrażowe animacje – dzieła, które mają niezwykłą moc...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI