Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

19 maja 2020

NR 36 (Maj 2020)

Konspekt zajęć do projekcji filmu BFG. Bardzo Fajny Gigant

0 646
Temat lekcji Wizjonerzy kina – współcześni baśniopisarze
Grupa wiekowa szkoła podstawowa, klasy IV–VI
Czas realizacji dwie godziny lekcyjne
Zagadnienia
edukacyjne
• Steven Spielberg, Robert Zemeckis, Peter Jackson – czy gdyby żyli bracia Grimm, Andersen i Perrault, robiliby to, co najwięksi wizjonerzy kina?
• Baśń, legenda, podanie, mit – cechy gatunkowe i ich filmowe adaptacje.
• Świat realny i świat fantastyczny. Rzeczywistość i fikcja. Fakt i prawdopodobieństwo – jak rozumieć filmowe konwencje narracyjne?
• Odważ się być przyjacielem: nietypowe filmowe przyjaźnie (E.T., Powrót do przyszłości, Władca Pierścieni).
Cele operacyjne poznawcze – uczeń/uczennica: 
• poznaje terminy fantastyczny i rzeczywisty, wyodrębnia i nazywa elementy świata przedstawionego wraz z rozróżnieniem świata fantastycznego od realnego; 
• poznaje terminy baśń, podanie, legenda, mit i cechy tych form literackich;
• poznaje przedstawicieli tradycji europejskiej w zakresie kultury audiowizualnej – Steven Spielberg, Robert Zemeckis i Peter Jackson; 
• poznaje cechy dobrego przyjaciela;
kształcące – uczeń/uczennica: 
• utrwala umiejętność opowiadania, czyta i rozwija umiejętność odbioru tekstów kultury;
wychowawcze – uczeń/uczennica: 
• uczy się, czym są konsekwencje słów i zdarzeń; 
• rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów; 
• rozwija w sobie abstrakcyjne myślenie, uświadamia sobie wartość przyjaźni w życiu człowieka.
Formy 
i metody pracy
• rozmowa kierowana, 
• burza mózgów, 
• praca w grupach, 
• miniwykład,  
• rozmowa, 
• samodzielna praca.
Pomocne dydaktyczne • arkusze papieru, 
• flamastry, kredki, 
• słowniki języka polskiego (np. PWN).
Temat proponowany Bardzo fajny… (do uzupełnienia przez uczniów na koniec zajęć słowem „przyjaciel”).


Przebieg zajęć

1. Zabawa w skojarzenia. Nauczyciel pisze na tablicy tytuł filmu Bardzo Fajny Gigant. Po kolei każdy uczeń dopisuje dowolne słowo, które kojarzy mu się z obejrzanym filmem lub co najbardziej mu się podobało. Powstaje ogromna mapa słów. Nauczyciel zaczyna rozmowę kierowaną na temat: O czym był film Bardzo Fajny Gigant? 

POLECAMY

Pomocnicze pytania:

 • Czy tytuł filmu odnosi się do osoby?
 • Jakie postaci i wydarzenia można określić jako fantastyczne, nierzeczywiste?
 • Jakie elementy świata przedstawionego były fantastyczne, a jakie rzeczywiste?
 • Jakie były olbrzymy, czym się różniły od tytułowego giganta?
 • Jakie zachowanie olbrzymów nie podobało się dziewczynce?
 • Jaki pomysł miała Sophie na rozwiązanie problemu swojego przyjaciela?
 • Co baśniowego było w filmie?

Końcowe wnioski z rozmowy powinny nawiązywać tematycznie do porównań rzeczywistych i fantastycznych postaci i wydarzeń w filmie.

2. Burza mózgów. Nauczyciel tworzy wraz z uczniami na zasadzie burzy mózgów zbiór cech, towarzyszący pojęciom fantastyczny i rzeczywisty, cechy pojęć powinny być tworzone w opozycji do siebie:
 

CZARODZIEJSKI RZECZYWISTY
 • nieprawdopodobny
 • prawdopodobny
 • bajkowy
 • codzienny
 • dziwny
 • zwyczajny itd


Zapisanie cech do zeszytu i podanie konkretnych przykładów scen z filmu Bardzo Fajny Gigant odpowiadających wymienionym porównaniom.

3. Rozmowa kierowana przez nauczyciela dotycząca wrażeń z obejrzanego filmu. Czy uczniom podobał się film? Co się podobało, a co nie? Czy chcieliby znaleźć się w sytuacji dziewczynki z filmu? Co sądzą na temat bardzo fajnego giganta? Każdy z uczniów ma za zadanie postawić się w sytuacji Sophie z filmu i samodzielnie wymyślić plan wygnania olbrzymów z miasta. Uczniowie opowiadają swoje pomysły na forum klasy.

4. Budowanie definicji. Nauczyciel wyświetla filmowe fragmenty ekranizacji różnych baśni/podań/legend/
mitów, uczniowie wspólnie odgadują tytuł. Następnie nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i każdej grupie przydziela inną formę literacką: jedna grupa otrzymuje baśń, druga legendę (np. o Popielu), trzecia podanie (np. o Wandzie, co nie chciała Niemca), czwarta mit (np. o Demeter i Korze). Wszystkie grupy otrzymują następujące zadania:

 • wypisać cechy baśni/legendy/mitu/podania (uczniowie mogą korzystać z pomocy naukowych w postaci słowników),
 • przedstawić krótką scenką inscenizującą treść ich tytułu,
 • wypisać kilka przykładów innych filmów, które inscenizują baśń/legendę/mit/podanie.

Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy, pozostała część klasy odgaduje na podstawie scenki tytuł każdej grupy. Każda grupa przedstawia cechy swojej formy literackiej. Jako podsumowanie nauczyciel współtworzy z uczniami definicję baśni/legendy/mitu/podania;...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy