Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

19 maja 2020

NR 36 (Maj 2020)

Konspekt lekcji po projekcji filmu Whiplash

0 598
Temat lekcji W pogoni za perfekcją i idealnym rytmem
Grupa wiekowa szkoły ponadpodstawowe
Czas realizacji dwie godziny lekcyjne
Zagadnienia edukacyjne • Montaż, muzyka i ruch – o filmowym rytmie.
• Rytm jako kategoria artystyczna.
• Motyw sztuki i wizerunek artysty w tekstach kultury.
• Perfekcjonizm – dobrodziejstwo czy przekleństwo?
• Zagadnienie motywacji i sukcesu we współczesnej kulturze.
Cele operacyjne uczeń/uczennica: 
• charakteryzuje bohaterów filmu;
• opisuje i analizuje funkcję montażu w filmie;
• opisuje, analizuje i interpretuje obrazy malarskie, plakaty filmowe i fotografie;
• dyskutuje na temat sposobu przedstawienia muzyki i relacji międzyludzkich w filmie.
Formy 
i metody pracy
• praca w grupach,
• praca z całą klasą,
• dyskusja,
• debata,
• techniki aktywizujące,
• karty pracy.


Przebieg zajęć

1. Rozmowa wstępna. 
Nauczyciel pyta uczniów o ich odczucia związane z filmem, o ich opinie. Prosi o wyróżnienie najważniejszych tematów, jakie film porusza. Przewidywane odpowiedzi uczniów to przede wszystkim: marzenie o sławie, dążenie do doskonałości, relacje rodzinne, relacja mistrz – uczeń, sposoby dochodzenia do doskonałości i wirtuozerii, życie osobiste a kariera artystyczna.

2. Porównanie plakatów filmowych – praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, każdy zespół otrzymuje do analizy inny plakat filmowy:

POLECAMY

Zadaniem uczniów jest przedyskutować w grupie odpowiedzi na pytania: Na jaki wątek filmu zwrócił uwagę autor danego plakatu? Jakie elementy filmowej historii zapowiada plakat? Pomocne mogą okazać się pytania zapisane w karcie pracy (załącznik nr 1). Po zakończeniu dyskusji każda grupa prezentuje swoje wnioski na forum klasy, a pozostali uczniowie mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat innych plakatów.

Komentarz: Każdy z plakatów kładzie nacisk na inny element filmowej historii. Na plakacie nr 1 widzimy kadr z filmu, w którym przedstawiona jest relacja między Andym a nauczycielem. Plakat nr 2 to kadr z Andym grającym na perkusji, ubranym w garnitur – zapewne podczas koncertu, występu. Ten projekt przywołuje marzenie bohatera, by być najlepszym, sławnym perkusistą. Na plakacie nr 3 widzimy zniszczony instrument, poplamiony krwią. Ten obraz skłania do myślenia o fizycznym cierpieniu, jakim jest ćwiczenie gry, i o cenie, jaką należy zapłacić, by zbliżyć się do ideału. Ostatni plakat możemy uznać za wizualną metaforę „życia na krawędzi”: między szczęściem a cierpieniem. Andy musi w trakcie filmu podjąć kilka decyzji, które zaważą na jego życiu, i choć wiele z nich dotyczy ludzi, którzy są wokół niego (nauczyciel, ojciec, Nicole), ostatecznie to on sam odpowiada za swoje wybory. Podczas konfrontacji obserwacji każdej z grup warto podsumować dyskusję pytaniem, który z tematów zasygnalizowanych przez plakat jest, wedle uczniów, najważniejszy w filmie, nad którym z wątków najbardziej się zastanawiają, kiedy próbują zinterpretować i ocenić dzieło Chazelle’a.

3. Relacja nauczyciel – uczeń. Dyskusja w klasie.
Nauczyciel prosi uczniów o wyrażenie opinii na temat zarówno metod nauczania, które stosuje Fletcher, jak i podejścia Andy’ego do nauki gry na perkusji. Tę część lekcji można przeprowadzić w formie debaty nad stwierdzeniem Fletchera „Nie ma nic gorszego, niż powiedzieć uczniowi «Dobra robota!»”: część klasy znajduje argumenty za tą metodą, a druga część – przeciw. Rozmowę warto połączyć z dokonaniem charakterystyki głównych bohaterów filmu: po podsumowaniu dyskusji na temat metod nauczania dzielimy klasę na pół i prosimy każdy z zespołów o sporządzenie „profilu” Andy’ego lub Fletchera, podając pomocnicze pytania:

 • Jakie jest jego usposobienie, charakter?
 • Jak postrzega muzykę? Czym jest dla niego granie?
 • Jak rozumie doskonałość?
 • Jakie emocje pokazuje?

Po zakończeniu pracy zespoły prezentują swoje wnioski na forum klasy. Nauczyciel prosi uczniów o określenie, w jaki sposób (formalny) film pokazuje relacje między Andym a Fletcherem. Być może pojawią się odpowiedzi, iż bardzo często twarz Fletchera ujmowana jest z dołu, z żabiej perspektywy, co sprzyja poczuciu respektu względem nauczyciela. Ten zaś patrzy na Andy’ego z góry. Zbliżenia akcentują kontakt wzrokowy między postaciami, wzrok Andy’ego często jest pytający, jakby szukał akceptacji – Fletcher albo jest zadowolony, albo wściekły. To podsumowanie jest wstępem do kolejnego punktu zajęć, jakim będzie refleksja na temat montażu filmowego.

4. Rola montażu w filmie – praca z całą klasą.
Tę część lekcji warto rozpocząć od projekcji jednego ze zwiastunów filmu, np. dostępnego na YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=7d_jQycdQGo. W zwiastunie znalazły się sceny z filmu o różnym nastroju, różnym rytmie i tempie montażu – pozwoli to uczniom przypomnieć sobie sposób pracy kamery i montażu w Whiplash. 
Nauczyciel dzieli tablicę na 3 części, wyznaczając 3 główne obszary refleksji:

 • sceny gry, prób orkiestry i koncertów,
 • sceny z udziałem Nicole,
 • sceny z udziałem ojca.

Uczniowie wypowiadają się na temat sposobu prowadzenia kamery i montażu w poszczególnych sekwencjach, które zapamiętali...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy