Konspekt lekcji po projekcji filmu Jeszcze dzień życia

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

(reż. Raul de la Fuente i Damian Nenow, Polska, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Węgry, 2018) 

Temat zajęć Obowiązek ocalania. Wokół filmu Jeszcze dzień życia (2018) w reż. Raula de la Fuente i Damiana Nenowa
Grupa wiekowa szkoły ponadpodstawowe 
Czas realizacji jedna godzina lekcyjna
Zagadnienia 
edukacyjne
• reporter wojenny – bohaterem filmowym
• autentyczna, precyzyjnie osadzona w realiach historycznych opowieść jako punkt wyjścia dla stworzenia wielowymiarowego obrazu zawodu korespondenta wojennego
• etyczny wymiar działań korespondenta wojennego
• sztuka uważnego oglądania filmu (jako konieczny punkt wyjścia do analizy i interpretacji jego wybranych aspektów)
Cele operacyjne
 
uczeń/uczennica:
• w zniuansowany sposób potrafi – na podstawie projekcji oraz zajęć w klasie – scharakteryzować postać głównego bohatera filmu Jeszcze dzień życia
• rekonstruuje oraz poddaje krytycznemu oglądowi różnorodne aspekty zawodu korespondenta wojennego (tu przede wszystkim – kwestia nierzadko dramatycznych dylematów etycznych)
• uwrażliwia się na potrzebę i wartość dokumentowania rzeczywistości (na taśmie filmowej, 
na fotografii, w osobistym dzienniku itp.), zgodnie z przesłaniem głównego bohatera Jeszcze dzień życia, Ryszarda Kapuścińskiego: „Musisz coś ocalić, jeśli się da. Bowiem ludzie znikają bez śladu, zupełnie i bezpowrotnie”
• kształtuje umiejętność uważnego oglądania filmu, która stanowi konieczny punkt wyjścia 
do analizy i interpretacji jego wybranych aspektów
Metody i formy pracy dyskusja, burza mózgów, praca grupowa jednolita, indywidualna realizacja zadania domowego
Materiały  • załącznik nr 1: fragment rozmowy z Ryszardem Kapuścińskim (całość w książce: R. Ka...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI