Jak żyć szczęśliwie?

Drogi do szczęścia i sensu życia w filozofii, literaturze i filmie

Akademia rozwoju nauczyciela

Film Wszystko za życie w reż. Seana Penna oraz poezja amerykańskiego poety Gary’ego Snydera mogą stanowić dopełnienie w klasie I ponadgimnazjalnej edukacji filozoficznej i wzbudzić refleksję nad tym, co jest w życiu najważniejsze. Zagadnienia związane z życiem godnym, szczęśliwym mają fundamentalne znaczenie dla każdego człowieka i chociaż w filmie pojawiają się różne tropy interpretacyjne, na historię Chrisa, który poszedł tą samą drogą, którą wybrali przed nim Budda, św. Franciszek i wielu innych wędrowców, można spojrzeć w kontekście poszukiwania sensu życia, prawdy i słów Sokratesa: Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto. Także dla Gary’ego Snydera „masowa” jednostka – zniewolona przez wytwory cywilizacji, chciwa rozgłosu, zysku i użycia – jest przeciwieństwem tego, co poeta przedstawia jako egzystencję godną człowieka.

POLECAMY

 

Etap szkolny:

szkoły ponadgimnazjalne 

Czas trwania:

dwie godziny lekcyjne

Cele ogólne:

Uczniowie:

 • kształtują umiejętność analizy dzieła filmowego i tekstów poetyckich,
 • poznają twórczość Gary’ego Snydera,
 • porządkują informacje dotyczące filozofii,
 • zostają zachęceni do refleksyjnego podejścia do życia i kształtowania wartościowych postaw życiowych

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

 • przypominają, poznają koncepcje szczęścia różnych myślicieli,
 • analizują krótkie teksty filozoficzne, pojęcia związane z aksjologią,
 • dostrzegają podobieństwa i różnice w sposobie myślenia ludzi różnych czasów,
 • formułują argumenty potwi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI